BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Zbigniew (Wydział Finansów)
Tytuł
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych
Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 9-18, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Siła nabywcza walut, Złoty polski, Waluta
Purchasing power of exchange rate, Polish Zloty, Currencies
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Porównano siłę nabywczą złotego w stosunku do wymienialnych walut państw kapitalistycznych. Siła ta jest miarą, która może posłużyć do prawidłowego badania przebiegu zaszłości gospodarczych.

The buying power of the zloty is examined by comparing the home and foreign price of the trophe, coal, metals, corn and wool. The comparisons show that the buying power of the dollar towards the zloty oscillates about the relation: 1 dollar = 100 zlotych. It is also proved that the present buying power of the dollar is equal to about 9 pre-war cents. The prices of the raw materials are regarded to be the sufficient and adequate base for comparing the buying power of the currencies, because they are negligably charged with the differences existing in the terms of production in different countries. It is, therefore, improper to take the prices of industrial goods for stating the mutual relations between the values of currencies. Since the discrepancies between the costs of production of industrial goods in different countries indicate the possible technological backwardness of a country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borisow S.M. i in., Waluty stran mira, Moskwa 1976.
  2. Drabowski E,, Teorie kursu walutowego, Warszawa 1981.
  3. Grabowski Z., Wprowadzenie do nauki o pieniądzu, Warszawa 1979.
  4. Studentowicz K., Reforma światowego systemu walutowego, Warszawa
  5. The World Almanac and Book of Facts, New York 1982.
  6. Żabiński Z., Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXIII, 1980.
  7. Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1881.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu