BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wydymus Stanisław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Porównawcza analiza współzależności dynamiki wzrostu makroekonomicznych zmiennych w gospodarce światowej
A Comparative Analysis of the Interdependence between Measures of Macroeconomic Variables in the World Economy
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 19-31, tab, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Gospodarka światowa, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Rozwój społeczno-gospodarczy
Economic growth, World economy, Multi-dimensional comparative analysis, Social economic development
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W porównawczej analizie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów zazwyczaj badaniem objęty jest poziom tego rozwoju, zaś rozważania dotyczące jego dynamiki prowadzone są stosunkowo rzadko. W artykule przeprowadzono badania dynamiki rozwoju, prowadzone w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej w połączeniu z modelowaniem ekonometrycznym.

The paper deals with a problem of a differentiation the rates of variables which characterize socio-economic-development. This is a very important problem, since each programme of advanced and balanced growth reduces to the proper changes of rates of individual macroeconomic variables. In this paper the proposition concerning the system of correlations between rate measures of above variables has been presented. The analysis of differences between these systems in relation to homogenous groups of countries, is a source of information regarding the mechanism of global socio-economic development. In this analysis a new kind of econometric models have been used. Methodological proposals were verified on the sample of 60 countries, which were divided into 3 homogenous groups on base of taxonometric procedure of ordering. The analysis was conducted on 26 macroeconomic variables containing observations from period of 20 years (1961-1980). Results are interesting and give a good perspective for further development of research work in proposed direction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Elementy teorii jakości, Warszawa 1980.
  2. Cieślak M., Dittman P., Kania-Gospodarowicz A., Kuropka I., Ostasiewicz S., Radzikowska B., Nieklasyczne metody prognozowania, Warszawa 1983.
  3. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" z. 4/1968.
  4. Hołubicka I, Próba ustalania zmian parametrów w prognozie, Centrum Informatyki, Warszawa 1974.
  5. Klein L. R,, Wykłady z ekonometrii, Warszawa 1982.
  6. Meadows D. H., Meadows D.L., Randers I., Behrens W.W., Granice wzrostu, Warszawa 1973.
  7. Rao C.R., Modele liniowe statystyki matematycznej, Warszawa 1982.
  8. Wydymus S., System wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego krajów świata (1961-1980), maszynopis, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1983.
  9. Wydymus S., Taksonometryczne mierniki tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 262/1984.
  10. Wydymus S., Związki taksonomii numerycznej z modelowaniem ekonometrycznym, materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego nt.: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu