BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Efektywność zmian działowej struktury produkcji a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG
The Effectiveness of Changes in Sectoral Structure of Production and Periodical Fluctuations of the Rate of Growth of CMEA Countries
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 45-58, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Struktura produkcji, Wahania sezonowe w gospodarce
Economic growth, Production structure, Seasonal fluctuations in the economy
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
Council for Mutual Economic Assistance (CMEA)
Abstrakt
Przedstawiono efektywność zmian struktury działowej produkcji i ich wpływ na wzrost gospodarczy krajów RWPG w latach 1950-1981. Obliczenia wskazują, że natężenie zmian struktury działowej można uznać za czynnik decydujący w wahaniu wzrostu krajowego dochodu narodowego.

The author presents the method of analysis of effectiveness of changes in the production structure and their impact on the economic growth of the CMEA countries in the years 1950-1983. The research done brings about conclusion that the changes in the sectoral structure can be considered as a factor determining fluctuations of the national income growth. The results prove in particularly that the faster growth of capital-labour ratio in agriculture prevents the rate of growth fluctuations. The same takes place with regard to the so called remaining material production, building and trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chenery H.B., Growth and Structural Change, "Finance and Development" 1971, nr 4.
  2. Felbur S., Tober I., Zmiany struktury produkcji a postęp efektywności gospodarowania, "Gospodarka Planowa" 1980, nr 2.
  3. Kukuła U., Kukuła K., Próba periodyzacji rozwoju polskiego handlu zagranicznego na podstawie zmian struktury towarowej. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 1978, nr 99.
  4. Nasiłkowski M., Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL, Warszawa 1974.
  5. Timofiejuk I., Stopa wzrostu gospodarczego, metody liczenia, Warszawa 1973.
  6. Worobiow E., Sopostawlenie pokazatielej promyszlennogo proizwodstwa socjalisticzeskich stran, Moskwa 1969.
  7. Woźniak M.G., Próba weryfikacji hipotezy okresowych zmian dynamiki gospodarczej w socjalizmie, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XVII, 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu