BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raganiewicz Janusz (Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Metody określania wpływu wykształcenia na dochód narodowy
Methods Used in Determination of the Impact of Education on National Income
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 59-76, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Dochód narodowy, Wykształcenie, Wzrost gospodarczy regionu
National income, People's education, Economic growth of the region
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Problem wpływu kwalifikacji na wzrost gospodarczy był niejednokrotnie przedmiotem rozważań teoretyków ekonomii. Omówiono dwie metody zaproponowane przez S. Strumilina i E. Denisona, określania wpływu wykształcenia na wzrost gospodarczy.

In the first section methods, as developed by S. Strumilin, E. Denison and E. Woronina in order to measure the impact of education on national income, are critically reviewed. In the next section the author presents his own approach to this problem. His method differentiates between actual and hypothetical national income. Hypothetical national income is defined here as income which would have been generated in a given period if all employees in the sphere of material production had worked with the efficiency of simple labour (defined here as that of an employee with primary education). Reduction of complex work to simple labour is based on cost of obtaining a given stage of education. A difference between actual and hypothetical national income reflects the impact of education higher than primary. The rate of growth of national income that could be attributed to the increase in the level of employees' education was computed as a difference between the actual rate of growth and that resulting from growth of hypothetical national income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki F., Poziom wykształcenia i wysokość plac w gospodarce uspołecznionej w Polsce, Wrocław 1968.
 2. Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Ludowej, praca zbiorowa, Warszawa 1972.
 3. Denison E. F., The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, Supplementary Paper Nr 13, Committee for Economic Development, New York 1962.
 4. Dnison E. F., Why Growth Rates Differ: Postwar Experience in Nine Western Countries, The Brookings Institution, Washington 1967.
 5. Denis on E. F., Accounting for United States Economic Growth 1929-1969, The Brookings Institution, Washington 1974.
 6. Ekonomika kształcenia. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. J. Kluczyńskiego, Warszawa 1970.
 7. Engels F., Anty-Dühring, Warszawa 1956.
 8. Gmytrasiewicz M., Wykształcenie a wzrost gospodarczy, "Ekonomista" 1974, nr 5.
 9. Kalinova L., Některé otádzky výzkumu kvalifikace pracovnich sil v Československu, "Politická Ekonomie" 1977, nr 9.
 10. Kamiač A., Hodnotenie niektorých metód posudzovania ekonomickej účinnosti vzdelania, "Ekonomický Časopis" 1989, nr 6.
 11. Kamiač A., Ekonomika vzdelania, Bratislava 1971.
 12. Kamiač A., i in., Teoretické otádzky ekonomiky vzdelania, SPN, Bratislava 1976.
 13. Kluczyński J., Kwalifikacje a rozwój gospodarczy, Warszawa 1970.
 14. Komarow W. E., Ekonomiczeskije problemy podgotowki i ispolzowanija kadrow specjalistow, Moskwa 1972.
 15. Komarow W. E., Ekonomiczeskaja effiektiwnost' obrazowanija, "Woprosy ekonomiki" 1977, nr 9.
 16. Kordaszewski J., Praca i zatrudnienie w przemyśle. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1969.
 17. Krajewska A., Wykształcenie a zróżnicowanie płac, Warszawa 1974.
 18. Madej Z., Nauka i rozwój gospodarczy, Warszawa 1972.
 19. Marks K., Kapitał, t. I, Warszawa 1970.
 20. Minc B., Ekonomia polityczna socjalizmu, Warszawa 1963.
 21. Morecka Z., Stanisław Strumilin - O ekonomicznej efektywności wykształcenia, "Życie Gospodarcze" 1962, nr 18.
 22. Nasiłowski M., Analiza czynników rozwoju gospodarczego PRL, Warszawa 1974.
 23. Niemyski M., Wykształcenie jako element potencjału ludzkiego, "Ekonomista" 1978, nr 2.
 24. Raganiewicz J., Kwalifikacje zawodowe jako czynnik wzrostu dochodu narodowego Polski, AE, Kraków 1982 (praca doktorska).
 25. Rychlewski E., Denisona pomiar czynników wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Klanowa" 1977, nr 3.
 26. Sokołowski J., Praca kwalifikowana ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1976, nr 5.
 27. Strumilin S. G., Effiektiwnost obrazowanija w SSSR, "Ekonomiczeskaja Gazieta" 1962, nr 14.
 28. Tymowski J., Wykorzystanie kadr wysoko kwalifikowanych, "Nauka Polska" 1979, nr 5.
 29. Wąsowicz M., Efektywność kształcenia. Próba ustalenia metody szacunku, Warszawa 1976.
 30. Woronina E., Effiektiwnost' obszczestwiennych zatrat na obrazowani je, "Woprosy Ekonomiki" 1973, nr 11.
 31. Żamin W. A., Socjalno-ekonomiczeskije problemy obrazowanija i nauki w razwitom socjalisticzeskom obszczestwie, Moskwa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu