BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reszczyński Zdzisław M.
Tytuł
Funkcjonowanie i sterowanie system ekonomicznego : uwagi na tle książki J. Kornaia Economics of Shortage
The Functioning and Control of Economic System : Some Remarks on J. Kornai's Book Economics of Shortage
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 141-151
Słowa kluczowe
Ekonomia, Gospodarka socjalistyczna, Poglądy ekonomiczne
Economics, Socialist economy, Economic views
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule w oparciu o książkę węgierskiego ekonomisty J. Kornai "Economics of Shortage" omówiono funkcjonowanie i sterowanie sytemu ekonomicznego. Główną uwagę zwrócono na trzy aspekty książki: 1) bezpośrednią analizę zjawiska niedoboru w gospodarce, 2) problemy metodologiczne teorii kontroli gospodarczej, 3) próbę wyjaśnienia teorii systemów ekonomicznych. W artykule przedstawiono główne cechy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej według poglądów Kornai oraz podkreślono zależność tego funkcjonowania od przyjętych metod kontroli.

The paper contains a review of Economics of Shortage - a book written by Hungarian economist J. Kornai and published in English. Also some attitude towards problems discussed in this book are considered in this paper. Main attention is paid to three aspects of the book: 1) direct analysis of shortage phenomena in the economy, 2) methodological problems of the theory of economic control, 3) attempt to give an explanatory theory of economic systems. The article presents main characteristics of functioning of the socialist economy according to Kornai's views and stresses the dependence of this functioning upon adopted methods of control. It examines Kornai's proposition to use hard budget constraints as a barrier against the drive to expansion with conclusion that this may be effective only in connection with other institutional changes in economy. The author watches the significance of this book in it that construction of the functioning and control theory in relation to economic systems is advanced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kornai I., Anti-Equilibrum. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, Warszawa 1973.
  2. Karagedow R.G., Ekonomika deficytu, "Prezentacje" 1983, nr 2.
  3. Karagedow R.G., Mechanizm funkcjonirowanija socjalisticzeskoj ekonomiki, Izwiestija Sibirskogo Otdielenija Akademii Nauk SSSR Obszczestwiennych Nauk nr 11, 1982.
  4. Bobińska K., J. Kornai o mechanizmie funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, "Ekonomista" 1983, nr 2.
  5. Oyrzanowski B., Nowe pojęcia ekonomiczne, "Problemy Ekonomiczne" 1983, nr 4.
  6. Ostrowski M., Sadowski Z., Wyzwania rozwojowe, Warszawa 1978, s.49-50.
  7. Reszczyński Z.M., Problemy doskonalenia rachunku bilansowego, Zeszyty naukowe AGH, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne z. 16, 1973, s. 12-15.
  8. Beer S., Cybernetyka a zarządzanie, Warszawa 1966, s. 121-122.
  9. Kornai J., Ekonomia i psychologia, "Gospodarka Planowa" 1983, nr 3 - wywiad.
  10. Beksiak J., Libura U., Równowaga gospodarcza w socjalizmie, Warszawa 1972, s. 195-198.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu