BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalniak Franciszek (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych
The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 153-162, schem, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Finanse przedsiębiorstwa, Gospodarka socjalistyczna
Financial performance, Enterprise finance, Socialist economy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę rzeczywistego systemu finansowego przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Węgrzech, Czechosłowacji i Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Autor koncentruje się na różnych podejściach do kategorii zysku i dochodu netto przedsiębiorstw w poszczególnych krajach. Omówiono również obciążenia przedsiębiorstw na rzecz budżetu państwa oraz zasadę wiązania wynagrodzeń z wielkością wyniku finansowego.

The article presents a characteristic of actual financial system of state enterprises in Poland, Hungary, Czechoslovakia and German Democratic Republic. Author concentrates his attention on different approaches to the category of profit and net income the enterprise in particular countries. He shows how they are divided between the enterprise and the state budget and he tries to find out whether the participation of workers in the profits has a stimulating influence on their productivity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaworski W., Sochacka-Krysiak H., Finanse krajów socjalistycznych, Warszawa 1982.
 2. Sawczuk T., Ewolucja węgierskiego systemu zachęt materialnych, "Gospodarka Planowa" 1977, nr 3.
 3. Skalniak F., System finansowo-kredytowy w Węgierskiej Republice Ludowej, "Bank i Kredyt" 1973, nr 3.
 4. Skalniak F., Handel zagraniczny Węgier, Organizacja i kierunki działania, "Sprawy Międzynarodowe" 1975, nr 12.
 5. Skalniak F., Porównywanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne" 1977, nr 2.
 6. Skalniak F., Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 1978, nr 102.
 7. Skalniak F., System ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech, "Problemy Ekonomiczne" 1982, nr 2.
 8. Skalniak F., Finanse przedsiębiorstw przemysłowych, Kraków 1983.
 9. Skalniak F., Problematyka funduszu płac w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 1983, nr 168.
 10. Das System der Lenkung der Volkswirtschaft der Ungarischen Volksrepublik, Akadémiai Kiadó, Budapeszt 1972.
 11. Valach J., Finance podnikú, Praga 1974.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu