BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepanik Zdzisław (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Ocena ujęć wyników działalności przedsiębiorstw uspołecznionych w typowych źródłach statystycznych
Economic Results of Socialized Enterprises in Typical Statistical Sources an Attempt of Assessment of System
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 175-185, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Działalność gospodarcza, Źródła informacji, Statystyka
Enterprises, Business activity, Information source, Statistics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Przedstawiono różne metody prezentacji wyników działalności przedsiębiorstw uspołecznionych w typowych źródłach statystycznych. Wynik przedstawiony jest w różnych układach, w których podstawowym kryterium podziału jest treść ekonomicznych wyników, przy uwzględnieniu różnic stopnia szczegółowości ujęcia poszczególnych danych liczbowych.

The article deals with different methods of presentation of economic results of socialized enterprises in typical statistical sources. The author tries to assess these methods taking into account the correctness of analysis of economic efficiency in macroeconomic scale, by branches and formal groups of enterprises controlled by various ministries and industrial associations. Basic data supplied by individual enterprises provide an adequate ground for a methodical presentation. In spite of this the published data an analytical research, incoherent in their contents and range and represent various degrees of aggregation. Finally, the author suggests some improvements regarding the information system being under consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzym E., Funkcja analityczna rachunkowości a przekroje ewidencyjne kosztów produkcji, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, 1971, z. 41.
 2. Messner Z., Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa 1972.
 3. Peche T., Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, Warszawa 1959.
 4. Peche T., Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, Warszawa 1978.
 5. Siwoń B., Współczesne tendencje rozwoju rachunku kosztów i wyników. Warszawa 1972.
 6. Stadtmüller, Rachunek wyników przedsiębiorstw socjalistycznych, Warszawa 1988.
 7. Esser J., Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung in internationaler Sicht, Instytut "Finanzen und Steuern", Bonn am Rhein 1958, Heft 56.
 8. Van Den Rul G.A., La Terminologie comptable des raports des sociétés pour actions, Université Catholique de Louvain, Institut des Sciences Economiques Appliquées, Louvain 1964.
 9. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1983.
 10. Rocznik Statystyczny Finansów, Roczniki Branżowe nr 13, GUS, Warszawa 1983.
 11. Rocznik Statystyczny Przemysłu, Roczniki Branżowe nr 2, GUS, Warszawa 1981.
 12. Finanse Przedsiębiorstw Uspołecznionych, GUS, Warszawa, 1980.
 13. Rocznik Dochodu Narodowego, Boczniki Branżowe, nr 12, GUS, Warszawa 1982.
 14. Przepływy Międzygałęziowe, Studia i Prace Statystyczne nr 29, GUS, Warszawa 1971.
 15. Bilans Przepływów Międzygałęziowych w Gospodarce Narodowej, Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1973.
 16. Bilans Przepływów Międzygałęziowych w Gospodarce Narodowej Polski za 1977 r. GUS, Warszawa 1979.
 17. Klasyfikacja Gospodarki Narodowej, Zeszyty Metodologiczne nr 14, Warszawa 1970.
 18. Klasyfikacja Gospodarki Narodowej, Zeszyty Metodologiczne nr 9, Warszawa 1975.
 19. Klasyfikacja Gospodarki Narodowej, Zeszyty Metodologiczne nr 40, Warszawa 1980.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu