BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Władysław (Wydział Ekonomiki Obrotu)
Tytuł
Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec
The Progenitive Process in the Federal Republic of Germany
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 187-203, ryc., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja demograficzna, Dzietność kobiet, Rodzina
Demographic situation, Women's fertility, Family
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Republika Federalna Niemiec (RFN)
Federal Republic of Germany (FRG)
Abstrakt
Zagadnienie rodności należy do najbardziej złożonych i trudnych do objaśnienia zjawisk demograficznych. Trudność polega na wzajemnie powiązanych czynnikach, które mają charakter racjonalny oraz irracjonalny. W artykule omówiono proces rodności w Republice Federalnej Niemiec.

In the paper the progenitive process in the Federal Republic of Germany is characterized. The course of life births, legitimate and illegitimate births is presented. The problem of the births is approached with reference to the resident population and aliens. As a follow up to the consideration described by the topic of the paper the analysis of the total and standarized fertility rates is carried out. The analysis makes possible to show up the progenitive attitudes of Germans and non-Germans. A good deal of attention is payed to the main factors that have a conclusive hold on the level of the birth process in FRG. Among others, the influence of marriages, divorces, and consensual marriages is presented. Particular note is taken of the impact of economical factors on the forming the progenitive attitudes of the German population (costs of living and education, women employment, consumptive attitudes against life). Some of the demographic phenomena occurring in FHG are compared to those in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fleischer H., Ausländer im Bundesgebiet 1981, "Wirtschaft und Statisitik", 1982, nr 2.
 2. Höhn Ch., Rechtliche und demographische Einflüsse auf die Entwicklung der Ehescheidungen seit 1946, "Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft" 1980, Heft 3/4.
 3. Höhn Ch., Mammey U., Schwarz K., Die demographische Lage in der Bundesrepublik Deutschland, "Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft" 1980, Heft 2.
 4. Holzer J. Z., Procesy demograficzne a model rodziny w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1981, z. 4.
 5. Kędelski M., Aktywność pracownicza kobiet jako czynnik terytorialnego zróżnicowania płodności, "Studia Demograficzne" 1982, nr 1/67.
 6. Kroschewski U., Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle von Ausländern 1978, "Wirtschaft und Statistik" 1980, nr 1.
 7. Mols R., Pięć wieków rewolucji demograficznej w Europie Zachodniej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1981, z. 4.
 8. Rosset E,, Społeczne aspekty problemu rozwodów, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1981, z. 4.
 9. Rosset E., Demografia Polski, t. 2, Warszawa 1975.
 10. Romaniuk K., Rodzina w świetle topników narodowego spisu powszechnego, z dnia 7 grudnia 1978 roku, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1981, z. 4.
 11. Schwarz K., Bericht 1982 über die demographische Lage in Bundesrepublik Deutschland, "Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft" 1982, Heft 2.
 12. Schwarz K., Sterben die Deutschen aus? "Bild der Wiessenschaft" 1982, nr 9.
 13. Schwarz K., Dzietność małżeństw według wybranych cech społeczno-ekonomicznych w Republice Federalnej Niemiec, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1981, z, 4.
 14. Vielrose E., Bezdzietność w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1981, z. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu