BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Edward
Tytuł
Kryteria oceny efektywności metod doboru cech diagnostycznych
Evaluation Criteria of the Effectiveness of Diagnostic Attributes Choice Methods
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1985, vol. 28, s. 205-221, tab, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Statystyczna analiza porównawcza, Dobór zmiennych
Effectiveness, Statistical comparison analysis, Variables selection
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Porównanie wielowymiarowych obiektów społeczno-gospodarczych za pomocą metod statystycznych poprzedzone musi być identyfikacją wyróżnionych obiektów. (...) W niniejszej pracy będzie podana propozycja pewnych kryteriów, które mogą być wykorzystane do oceny wyników wyboru cech diagnostycznych za pomocą metod statystycznych. Kryteria te mogą pełnić rolę wskaźników efektywności metod doboru cech diagnostycznych. (fragment tekstu)

The article deals with comparison of diagnostic attributes choice results achieved by different statistical methods. The effectiveness of the methods is evaluated according to the following qualities of diagnostic attributes: weak correlation of these attributes, strong correlation with remaining attributes and sufficient variability. Individual indicators for diagnostic attributes and total indicators for all the diagnostic set have been constructed to evaluate these qualities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S., Ekonometria, Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, Warszawa 1976.
 2. Bartosiewicz S., Nowak E., Ekonometria. Materiały do ćwiczeń, Wydawnictwa Uczelniane AE, Wrocław 1981.
 3. Cieślak M., Modele zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, Warszawa 1976.
 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1079, nr 160.
 5. Hellwig Z., The Selection of a Set of "Core" Indicators of Socio-economic Development, UNESCO, Paryż 1972.
 6. Nowak E., Badanie zgodności metod 'wyboru cech diagnostycznych, "Przegląd Statystyczny" (w druku).
 7. Nowak E., Propozycja metody konstruowania współczynników dla cech diagnostycznych, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr -3.
 8. Nowak E., Syntetyczne kryterium doboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1981, nr 185.
 9. Nowak E., Statystyczna analiza porównawcza rozwoju produkcji rolniczej w województwach, Folia Oeconomlca Cracoviensia, 1930, vol. 23.
 10. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Warszawa 1976.
 11. Siedlecka U., Taksonomiczna metoda wyboru zmiennych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1976, nr 84.
 12. Zastosowanie dynamicznej analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, Wrocław 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu