BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowosielski Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Metody integracji systemu zarządzania
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 392-399, tab.,
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Integracja systemów, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Management system, Systems integration, Enterprise management
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa wprowadzają (z reguły stopniowo) różne nowe koncepcje i metody zarządzania. Nie podejmuje się przy tym (choć są też pozytywne przypadki) próby ich scalania z koncepcjami już funkcjonującymi w przedsiębiorstwie w jednolity system zarządzania. Dodatkowo istniejące koncepcje zarządzania nie są wystarczająco dobrze ugruntowane i ze sobą powiązane. Jednocześnie liczba nowych koncepcji i metod zarządzania ciągle wzrasta, a istniejące - stale się rozwijają. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Hahn, H. Hungenberg, PuK. Planung und Kontrolle. Wertorientierte Controllingkonzepte, 6. Auflage. Verlag Gabler, Wiesbaden 2001, s. 48.
 2. J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976, s. 45.
 3. D. Hahn, H. Hungenberg, PuK. Planung und Kontrolle, s. 49.
 4. Zwraca na to uwagę B. Haus w: Teoria i praktyka zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. Mat. Konf. nt. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, PN AE we Wrocławiu nr 784, s. 27.
 5. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 611.
 6. Wśród dziesięciu przykazań podejścia systemowego znajduje się zasada: Różnicować, by lepiej integrować, by całość tworzyła nowa, wyższa jakość. Tylko jedność w różnorodności jest twórcza. Powiększa to złożoność, ale prowadzi do wyższych poziomów organizacji. Zob. Zarządzanie, s. 634.
 7. Dyferencjacja jest procesem zwiększania różnic między elementami (podsystemami) danego systemu, podczas którego niektóre elementy (podsystemy) dzielą się na kilka elementów (podsystemów). Zob. J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza, s. 45.
 8. R.E. Quinn, S.R. Faerman, M.P. Thompson, M.R. McGrath, Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007, s. 221-222.
 9. B. Amshoff, Controlling in deutschen Unternehmungen. Realtypen, Kontext und Effizienz, 2. Auflage. Gabler. Wiesbaden 1993, s. 199.
 10. J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza, s. 45.
 11. Taki podział przedstawiono w: Integrierte prozessorientierte Managementsysteme, TMS-INFO, Steinbeis-Transferzentrum Managementsysteme, www. tms-ulm. de, s. 5-8.
 12. Dokumentacja składa się z trzech poziomów: poziomu opisu struktury organizacyjnej i systemu zarządzania - ujęcie statyczne, poziomu opisu organizacji przepływów (procesów gospodarczych) - ujęcie dynamiczne oraz poziomu opisu pracy (instrukcji, wskazań). Zob. F. Reto, A. Pischon, f. Riemenschneider, H. Schwerdtle, Integrierte Managementsysteme: Ansatze zur Integration von Qualitats-, Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagementsystemen, Institut fur Wirtschaft und Ókologie, Universitat St. Gallen, Februar 1997, s. 41.
 13. Tamże, s. 43.
 14. Tamże, s. 44.
 15. Tamże, s. 64 i n.
 16. W literaturze wskazuje się na pewne niedoskonałości podejścia procesowego w integrowaniu systemu zarządzania, twierdząc, że jest ono za bardzo ukierunkowane na cele operatywne, a zaniedbuje aspekty strategiczne. Zob. tamże, s. 77. Cyt. za: H.D. Seghezzi, TQM as an Emerging Business Management Model, ICQ-Kongres, Yokohama, Oktober 1996, s. 2.
 17. Zob. tamże, s. 75-76. Cyt. za: H.W. Adams, Integriertes Management System fur Sicherheit und Umweltschutz: Generic Management System, Munchen Wien 1995, s. XIV.
 18. Według Adamsa, który faworyzuje podejście indukcyjne, ze względu na wyższą akceptację pracowników, suma wymagań, odnośnie do systemu zintegrowanego, wyprowadzonych w ten sposób, stanowi istotę zarządzania generycznego. Zob. H.W. Adams, Integriertes Management System, s. 154-174.
 19. Zarządzanie, s. 442-443.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu