BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska Mariola (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Kierunki działań małych i średnich przedsiębiorstw w dobie integracji i globalizacji gospodarki rynkowej w świetle przeprowadzonych badań
Directions of Activities of Small and Medium-Sized Companies in the Era of Globalization and Integration of Market Economy in the Light of the Performed Research
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 269-278, rys., tabl., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gospodarka rynkowa, Integracja gospodarcza, Wyniki badań
Small business, Market economy, Economic integration, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie obserwuje się na rynku zmiany dokonujące się pod wpływem globalizacji i integracji gospodarki. Postępujące procesy globalizacji i integracji wymuszają na małych i średnich przedsiębiorstwach wzajemną współpracę z innymi przedsiębiorstwami z podobnych branż. Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie integracji i globalizacji gospodarki rynkowej wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy, metod i instrumentów marketingu. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, one can observe changes which occur on the market as the result of globalization and integration of market economy. The advancing processes of globalization and integration of the market force small and medium-sized companies to set up mutual co-operations with participants of market transactions. Management of companies in the era of globalization and integration of market economy becomes a very complex issue, calling for knowledge of rules, methods and marketing instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. 1999. Strategia marki. Warszawa: PWE. ISBN 83-8723-997-6.
 2. Armstrong M. 1996. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. ISBN 83-8544-115-8.
 3. Brzeziński M. (red.). 2001. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-197-7.
 4. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: CeDeWu. ISBN 978-83-6008-971-2.
 5. Drucker P.F. 1992a. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE. ISBN 83-2080-870-7.
 6. Drucker P.F. 1992b. Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-0112-799-6.
 7. Grupa Lizbońska . 1996. Granice konkurencji. Warszawa: Poltext. ISBN 83-8689-011-8.
 8. Janasz W. i in. 2002. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISBN 83-7241-213-8.
 9. Kostera M. 1997. Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE. ISBN 83-2081-038-8.
 10. Lambkin G. i in. (red.). 2001. Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-0113-299-X.
 11. Łukasik P. 2008. Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty zachowań nabywców. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 978-83-2272-823-9.
 12. Olszewska B. (red.). 2007. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7011-858-7.
 13. Penc J. 2000. Kreatywne kierowanie: organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet. ISBN 83-8542-850-3.
 14. Penc J. 2005. Role i umiejętności menedżerskie, sekrety sukcesu i kariery. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-512-3.
 15. Pomykalski A. 2001. Nowoczesne strategie marketingowe. Warszawa: Infor. ISBN 83-8866-314-3.
 16. Prahalad C.H. 1998. Role menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku. W: Hesselbein F., Goldsmith M., Bechard R. (red.). Organizacja przyszłości. Warszawa: Business Press. ISBN 83-8747-405-3.
 17. Sławińska M. 2008. Kompendium wiedzy o handlu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-0115-446-2.
 18. Zając Cz. 2006. Społeczne i organizacyjne problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-807-0.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu