BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Muszyński Zenon (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Atrakcyjność rewirów leśnych jako obszarów recepcji turystycznej
Attractiveness of Forest as Area of Touristic Reception
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 317-327, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Słowa kluczowe
Turystyka, Lasy, Produkt turystyczny
Tourism, Forests, Tourist product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono w sposób syntetyczny problem rożnych czynników wpływających na popularność wybranych destynacji w sylwaturystyce. Przy charakterystyce ważniejszych walorów tej turystyki zwrócono szczególną uwagę na ich atrakcyjność w dziedzinie poznawczej, wypoczynkowej oraz zdrowotnej. Korzysta się z turystyki leśnej również w celu odzyskania pełnej zdolności psychofizycznej oraz dla wyciszenia organizmu i poprawy pogarszającego się stanu zdrowia. Organizowane w lasach ścieżki oraz tzw. izby przyrodnicze mają również znaczenie edukacyjno-kulturowe. Celem artykułu jest przybliżenie szerszemu ogółowi czytelników - potencjalnym turystom - walorów i atrakcji sylwaturystyki; wskazanie władzy lokalnej, właścicielom obszarów leśnych i innym podmiotom rynku turystycznego na duże możliwości rozwoju rożnych form turystyki leśnej z korzyścią dla uczestników tego rynku. (abstrakt oryginalny)

The article concisely presents different factors which increase popularity of chosen sylvan tourism destinations. When describing major tourism prroducts, special attention was drawn to the attractiveness of their cognitive, leisure and health features. Sylvan tourism helps to regain one's psychophysical abilities, calm down and improve one's deteriorating health. By creating paths and other attractive forms of tourism arrangements, forests gain also an educational and cultural meaning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziedzic E. 1998. Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Warszawa: SGH. ISSN 0867-7727.
 2. Hudson S. 2008. Tourism and Hospitality Marketing. London: SAGE Publications Ltd. ISBN 978-1412946872.
 3. Kapuściński R., Zadura J. 2009. Edukacja przyrodnicza i leśna w Lasach Państwowych. DGLP. [on-line; dostęp: 2009-07-02]. Dostępny w Internecie: http://www.tpl.org.pl/pliki/j07/Zadura.doc.
 4. Mączyńska M. 2008. Zarys monografii. Dąbrowa Tarnowska. Krosno: Ruthenus.
 5. Middleton V.T.C. 1996. Marketing w turystyce. Warszawa: Polska Agencja Promocji Turystyki. ISBN 83-8680-025-9.
 6. Muszyński Z. 2006. Dynamika waloryzacji turystyki w Małopolsce. "Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie" nr 1 (9).
 7. Muszyński Z., Kozioł L., Muszyński J. 2005. Aspekty zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji w regionie Tarnowa. W: Kozioł L. (red.). Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej. Tarnów: Wydawnictwo MWSE. ISBN 83-8987-904-2.
 8. Muszyński Z., Muszyński J. 2000. Wybrane zagadnienia sylwaturystyki w Polsce. W: Pieńkos K. (red. nauk.). Problemy turystyki i rekreacji w lasach Polski. Warszawa: PTL, AWF Instytut Turystyki i Rekreacji. ISBN 83-9141-882-0.
 9. Nawrot Ł. 2006. Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczne. W: Rapacz A. (red.nauk.). Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. Jelenia Góra-Kielce: Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką. ISBN 83-9239-970-6.
 10. Olesiuk A. 2007. Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-696-1.
 11. Pieńkos K., Kikulski J. 2005. Produkt sylwaturystyczny - możliwość jego tworzenia, atrakcyjność, potrzeba promocji. W: Pieńkos K. (red.). Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo WSE. ISBN 83-6019-713-X.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu