BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Leszek (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pyrek Radosław (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Model systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie
Working Time Management Model in an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 339-350, rys., tabl., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Słowa kluczowe
Czas pracy, Zarządzanie czasem pracy, Modele zarządzania
Working time, Working time management, Management models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejmując tematykę zarządzania czasem pracy, przyjęto tezę, zgodnie z którą określenie wzorców (standardów) działalności stanowi podstawę efektywnego wykorzystania zasobów organizacji i sprawnego zarządzania nimi. Nadto uznano, że najpierw należy opracować standardy metod pracy, a następnie ustalić standardy czasu, ze zwróceniem uwagi szczególnie na standardy czasu pracy. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on working time management and the thesis has been supported, that determining activity patterns (standards) makes the basis of effective utilization of organization resources and their efficient management. Moreover, it has been recognized, that working method standards should be drown out first, then working time standards should be established, with particular attention paid to working time standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barzycka - Banaszczyk M. 2007. Prawo pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-7483-746-0.
 2. Chobot A. 2003. Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2003 r. z projektowanymi zmianami. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. ISBN 83-7177-256-4.
 3. Czekaj J. 2008. Wzorce przebiegu przedsięwzięć a koszty czasu. W: Stabryła A. (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. Studia i Prace UEK. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. ISBN 978-83-7252-416-4.
 4. Dobija M. 2007. Badania statutowe. Kraków: Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej. Maszynopis dostępny w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. Kadry: [1997] serwis spraw pracowniczych: comiesięcznie aktualizowany, praktyczny poradnik dla osób zajmujących się sprawami personalnymi. Tom 1: Aktualności, leksykon, opinie. Aktualizacja: kwiecień 2009, nr 4 (139). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISSN 1429-9305.
 6. Kodeks Pracy [2009] po zmianach z komentarzem ekspertów, uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008. Warszawa: Gazeta Prawna. ISSN 1232-6712.
 7. Kozioł L. 1991. Uwarunkowania efektywnego wykorzystania czasu pracy w przemyśle. "Zeszyty Naukowe Seria Specjalna: Monografie" nr 101. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISSN 0209-1674.
 8. Kozioł L. 1992. Jak racjonalnie gospodarować czasem? Kraków: Secesja. ISBN 83-8548-351-9.
 9. Kozioł L. 2000. Zarządzanie czasem pracy. Kraków-Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-8749-301-5.
 10. Muszyński Z. 2007. Ergonomiczne uwarunkowania systemu zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwie. "Zeszyty Naukowe PTE" nr 5. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Odział w Krakowie [w druku].
 11. Reid R.D., Sanders N.R. 2002. Operations Management. New York: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-32011-0.
 12. Rotkiewicz M. 2006. Czas pracy. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-8861-679-X.
 13. Schonberger R.J., Knod E.M. 1988. Operations Management: Serwing the Customer. Plano: Business Publications. ISBN 0-256-05834-2.
 14. Sobczyk A. 2005. Zasady prawnej regulacji czasu pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 83-7416-477-8.
 15. Stabryła A. (red.). 2009. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-0237-9.
 16. Stalk G. 1988. Time - the Next Source of Competitive Advantage. "Harvard Business Review" July-August.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu