BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Katarzyna (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Tarnowie)
Tytuł
Typologia czynników motywacji
Typology of Motivation Factors
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 373-387, tabl., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Typologia, System motywacyjny przedsiębiorstwa, Czynniki determinujące efektywność zespołu
Work motivation, Typology, Company's motivational system, Factors determining the effectiveness of the team
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę opisania czynników motywacji wraz z podziałem typologicznym. Przedstawiona została również istota i definicje motywacji, jak też podział czynników motywacji według cech takich jak: ogólne środowisko pracy, otoczenie pracownika, cechy pracownika, kierunki i zakres oddziaływania oraz sposób i formy oddziaływania. (abstrakt oryginalny)

In this paper an attempt has been made to describe motivation factors along with the typology division. Also an essence of motivation and its definition has been presented here as well as the division of motivation factors, according to such features as: general working environment, environment of an employee, characteristics of an employee, directions and extent of influence also the way and form of the influence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G. 2007. Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-2081-698-3.
 2. Bartkowiak G. 1999. Psychologia zarządzania. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-8715-266-8.
 3. Borkowska S. 1991. System wynagrodzeń w skali makro. Studia i Materiały z. 10. Warszawa: IPiSS. ISSN 0239-9458.
 4. Borkowska S. 1992. Jak wynagradzać. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz".
 5. Borkowska S. 2000. Wynagrodzenia pakietowe - metodą czy szansą na sukces? W: Borkowska S. (red.). Pakietowe systemy wynagrodzeń. Warszawa: IPiSS. ISBN 83-8789-014-6.
 6. Czermiński M. i in. 2001. Zarządzanie organizacjami. Toruń: Dom Organizatora TNOiK. ISBN 83-7285-052-6.
 7. Gableta M. (red.). 1999. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: problemy praktyczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 83-7011-371-0.
 8. Jarmołowicz W. 1998. Zdecentralizowany i negocjacyjny mechanizm regulacji płac (konfl ikt i porozumienie). W: Orczyk J. (red.). Uwarunkowania i elementy zarządzania kadrami w Polsce w latach 1990-1995. Zeszyty Naukowe Seria I nr 243. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISSN 0208-4902.
 9. Karaś R. 2004. Teorie motywacji w zarządzaniu. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-7417-010-7.
 10. Kopertyńska W. 2009. System motywacyjny w organizacji. Część 1 i 2. [on-line; dostęp: 2009-07-15]. Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny. Dostępny w Internecie: http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/119/system_motywacyjny_w_organizacji_i.html.
 11. Kozioł L. 2002. Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13786-X.
 12. Meller J. 1988. Zróżnicowanie płac w Polsce. Warszawa: PWE. ISBN 83-2080-690-0.
 13. Meller J. 1998. Przestrzenne zróżnicowanie rynku pracy i wynagrodzeń w Polsce. W: Orczyk J. (red.). Współczesne dylematy zatrudnienia. Zeszyty Naukowe Seria I nr 265. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISSN 0208-4902.
 14. Pawłowska B. 2009. Teorie motywacji. [dokument pdf; aktualizacja: 2009-02-03; dostęp: 2009-07-15]. Łódź: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ. Dostępny w Internecie: http://www.soc-org.edu.pl/PL/emp_Pawlowska/res/proces_motywacji.pdf.
 15. Piwowarczyk J. 2006. Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-7484-004-8.
 16. Pocztowski A. 2003. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE. ISBN 83-2081-468-5.
 17. Reykowski J. 1976. Z zagadnień psychologii motywacji. Warszawa: WSiP.
 18. Stabryła A. 1996. Zarządzanie rozwojem firmy. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-8643-987-4.
 19. Stabryła A. 1998. Podstawy zarządzania firmą. Kraków-Kluczbork: Antykwa. ISBN 83-8749-315-5.
 20. Stelmach W. 2005. Ciemne strony kierowania. Warszawa: Placet. ISBN 83-8542-899-
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu