BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Piotr (Enion Energia Kraków)
Tytuł
Outplacement jako narzędzie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia
Outplacement as a Tool in the Process of Employment Restructure
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 389-400, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Słowa kluczowe
Zwolnienia monitorowane, Restrukturyzacja zatrudnienia, Studium przypadku
Outplacement, Employment restructuring, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Tkalnia Beskidzka Sp. z o.o
Abstrakt
Redukcja zatrudnienia jest bardzo trudnym problemem w działalności każdej organizacji. Wymaga ona bardzo starannego i odpowiedzialnego podejścia ze strony pracodawcy do osób zwalnianych. Zwalnianie pracowników wpływa niekorzystnie na wizerunek firmy. Pracodawcy, którym zależy na dobrym imieniu, próbują przykry proces redukcji zatrudnienia łagodzić usługą noszącą angielską nazwę outplacement, która polega na wszechstronnej pomocy zwalnianym pracownikom i ma na celu ułatwienie im znalezienia się w nowej sytuacji zawodowej i życiowej, przystosowania do wymogów współczesnego rynku pracy oraz wspieranie w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. W artykule zawarto również studium przypadku - prezentację firmy realizującej w praktyce program zwolnień monitorowanych poprzez własne służby pracownicze oraz przy współudziale firmy doradczej. (abstrakt oryginalny)

Job cuts have become a very difficult problem in each organization. It needs careful and responsible approach from the employer's side, towards the employees being made redundant. Making employees redundant influences badly the image of the company. Therefore, employers who care about a good image of their company, try to resolve this unpleasant layoff problem by providing a service called in English outplacement, which means providing each displaced employee with a thorough support to help them to find themselves in a new situation, both in professional and private life, to adjust to the requirements of a modern job market and to find a new job. The article also includes a case study - the presentation of a company, which provides outplacement services in real life through their own staff members and with the help of a consultancy company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berg-Peer J. 2004. Outplacement w praktyce. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-8935-546-9.
 2. Flis A., Mos M., Zacharzewski A. 2002. Outplacement - program ułatwiania zmiany pracy dla zwalnianych pracowników. Kraków: Wydawnictwo AKADE. ISBN 83-7287-014-4.
 3. Kobyłka A. 2006. Spór o tekstylia Unia Europejska - Chiny. [on-line; aktualizacja: 2006-10-23]. Dostępny w Internecie: www.psz.pl.
 4. Kopeć H. 2009. Blaski i cienie outplacementu. "Personel i Zarządzanie" nr 6.
 5. Kopeć J., Piwowarczyk J. 2004. Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w fi rmie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-215-4.
 6. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. 2000. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza. ISBN 83-8557-798-X.
 7. Lautsch A. 2009. Trudne rozstania. "Personel i Zarządzanie" nr 5.
 8. Lenart M. 1998. Zwalnianym pomagać: outplacement w procesie restrukturyzacji zatrudnienia. "Personel" nr 5.
 9. Małachowski W. 2006. Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz". ISBN 978-83-8692-995-5.
 10. Materiały konferencji podsumowującej projekt "Usługi związane ze wsparciem zwolnień monitorowanych" - PHARE 2003 - Rozwój zasobów ludzkich. Warszawa 2006.
 11. Zembroń J. 2002. Splot andrychowski: zarys historii Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie. Grupa Kapitałowa Fasty - Uniontex - Andropol. Andrychów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu