BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawada Piotr (Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Wybrane zagadnienia restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego - studium przypadku
Chosen Issues Concerning the Restructuring of a State Company - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 2(13), t. 2, s. 401-413, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przekształcenia własnościowe, Studium przypadku
Restructuring of enterprises, Ownership transformations, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Zakłady Chemiczne "Organika Sarzyna" SA
Abstrakt
Dla badaczy zjawisk socjologicznych interesujący wydaje się aspekt ewolucji postaw pracowniczych stanowiący przykład przemian świadomościowych społeczeństwa. Umożliwia on odkrywanie skomplikowanych struktur przemian na poziomie makro i porównywanie ich z postawami jednostek, w wyniku których przez lata transformacji ustrojowej ukształtowaniu uległa nowa jakość życia społecznego. W związku z nowymi postawami dającymi się zdefiniować i wskazać w naszym życiu szczególnie ciekawe wydaje się badanie przemian życia społecznego i porównanie ich z działaniami jednostek. Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób działania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa wpływały na postawy zatrudnionych. (abstrakt oryginalny)

The aspect of evolution of workers' attitude being an example of society awareness transformation, seems to be interesting for the researchers of sociological phenomena. It makes it possible to discover complex structures of changes on the "macro" level and to compare them with attitude of individuals, which influenced formation of a new quality of social life, within years of system transformation. In connection with new attitudes which are definable it is especially interesting to research transformations of social life and to compare them with activities of individuals. The aim of the article is to present how the activities in connection with a company restructuration influence the attitudes of employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiński G. 1980. Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Skrypty Uczelniane nr 340. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. ISSN 0239-6017.
 2. Ciołczyk Z., Iwasieczko J., Śliwiński A., Zebzda S. 2002. Nowa Sarzyna. Proces zmiany kultury organizacyjnej dużego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego. Studium przypadku: Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna, lata 1981-2001. Maszynopis.
 3. Kida J., Śliwa-Balawajder M. 1994. Jesteśmy jedną rodziną. "Informator Gospodarczy", Nowa Sarzyna.
 4. Knieć K. 2001. Niepospolita firma. (Wywiad z dyr. Juliuszem Chorzępą). "Zagroda" nr 4.
 5. Kozyra E. 1998. Formy organizacyjne spółek wyodrębnionych z Zakładów Chemicznych "Organika Sarzyna" P.P. w Nowej Sarzynie. Maszynopis.
 6. Lisiecki J. 1997. Gra z regułami. "Super Nowości" 12-14 grudnia.
 7. Mental Z., Kurcaba I. 2004. Historia rozwoju produkcji nienasyconych żywic poliestrowych w ZCh "Organika Sarzyna" SA. "Polimery" nr 11/12.
 8. Oleksyn T., Sztanderska U. 1993. Konsekwencje zachowań przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1992 dla tworzenia popytu na pracę. Studia i Materiały z. 13 (386). Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISSN 0239-9458.
 9. Oppenheim A.N. 1996. Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka.
 10. Rychard A., Fedorowicz M. 1993. Społeczeństwo w transformacji: Ekspertyzy i studia. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. ISBN 83-8519-472-X.
 11. Siwak S. 2003. Zagrożenia istnieją, ale możemy je wyeliminować. (Wywiad z Anną Hintz, Głównym Inspektorem Pracy). "Nowiny" 29 maja.
 12. Sołtys B. 1998. Z wielką pompą. "Sztafeta".
 13. Sowa K. 1993. Przyszłość Polski. Studia nad transformacją polskiej gospodarki. Rzeszów: Wydawnictwo WSP.
 14. Stelmach L. 2003. Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna SA. Folder informacyjny. Nowa Sarzyna.
 15. Sztumski J. 1999. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Śląsk. ISBN 83-7164-144-3.
 16. Urbanek K. 1999. Lider ekologii. "Nowiny" 4 sierpnia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu