BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczkowska Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Idea odpowiedzialności społecznej w strategii marketingowej korporacji transnarodowych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 129, s. 400-406, tab.,
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Korporacje międzynarodowe, Strategia marketingowa, Oczekiwania klientów
Social Responsibility, International corporation, Marketing strategy, Customer expectations
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na wzrost roli odpowiedzialności społecznej w strategii marketingowej korporacji transnarodowych. W artykule przedstawiono rolę korporacji transnarodowych w procesie globalizacji oraz ideę społecznej odpowiedzialności i marketingu społecznego jako odpowiedzi na nasilającą się konkurencję oraz rosnące oczekiwania klientów przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Adamczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 183.
 2. A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 60-69.
 3. Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 317.
 4. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996,5.168-169.
 5. A. K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999, s. 23.
 6. Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. M.K. Nowakowski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000, s. 244.
 7. G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 3-4.
 8. A. Zorska, Ku globalizacji?, s. 20.
 9. R.G. Schroeder, Operations Management. Decisions Making in the Operations Function, IV ed., Mc Graw-Hill Inc., 1993, s. 805-806, cyt. za: S. Kasiewicz, Globalizacja działalności operacyjnej, w: Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, red. M.K. Nowakowski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997, s. 82.
 10. D.C. Korten, When Corporation Rule the Word, San Francisco 2001, s. 127-129.
 11. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 96.
 12. G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Pol-text, Warszawa 2001, s. 163.
 13. E.L. Daugherty, Public Relations and Social Responsibility, w: Handbook of Public Relations, R.L. Heath (ed.), Sage Publications, Thousand Oaks, London 2001, s. 393.
 14. I. Maignan, Consumer's Perceptions of Corporate Social Responsibilities: a Cross-Cultural Comparison, " Journal of Business Ethics", March 2001, Vol. 30, No.1.
 15. A. Jarczewska-Romaniuk, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 189-192.
 16. T. Sudoł, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, w: Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008, s. 253-254.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu