BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na wzrost i rozwój przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility as a Chance of Companies Growth and Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 319-325, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zasady fair play
Enterprise growth, Enterprise development, Corporate Social Responsibility (CSR), Fair play rules
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) w kontekście jej wpływu na wzrost i rozwój organizacji. Przeprowadzono rozważania w zakresie różnicy pomiędzy pojęciami 'wzrost' i 'rozwój'. Rezultatem przeprowadzonych rozważań jest propozycja etycznego prowadzenia działalności gospodarczej bez legitymizacji pod postacią formuł CSR, a tradycyjne zasady osadzone w tradycji fair play są nadal aktualne i implementowane. (abstrakt oryginalny)

The paper is on Corporate Social Responsibility in the context of its growth and development. It discusses the differences between the concepts of "growth" and "development". As a result it proposes business conducted in ethical way, no matter its name - whether it is based on Corporate Social Responsibility or simply "fair play" principles. Nevertheless these principles are still current, crucial and needed in business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus-Matuszyńska A., Firma społecznie odpowiedzialna szansą na przetrwanie w turbulentnych czasach, [w:] Public relations instytucji użyteczności publicznej, E. Hope (red.), Scientific Publishing Gr., Gdańsk 2005.
 2. Blanke M., Gorynia-Pfeffer N., CSR - Kompendium - organizacje w polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialność biznesu przedsiębiorstw, Rhode Kellermann Wawrowsky, 2008.
 3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 4. Bond J., Kirshenbaum R., Oszukać radar. Jak mówić do konsumenta, który nie chce słuchać, WIG- -Press, Warszawa 2001.
 5. Friedman M., Kapitalizm i wolność, "Rzeczpospolita", Warszawa 1982.
 6. Golewska-Stafiej A. (red.), PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami niezbędnymi do funkcjonowania firmy i realnie zmieniać świat na lepsze, Fund. Komunikacji Społ., Warszawa 2004.
 7. Green J., The Cynic's Lexicon: A Dictionary Of Amoral Advice, St. Martins Press, New York 1985.
 8. Kołodko G., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 9. Kulewicz M., Wzrost i rozwój twarzoczaszki, "Acta Clinica" 2002, nr 2, t. 2.
 10. Macleod C., Macleod L., McDonald's faces child-labour furore, "The Independent", 3 września 2000 r., http://www.independent.co.uk/news/world/asia/mcdonalds-faces-childlabour-furore-699441. html, 29.05.2011.
 11. Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 1994.
 12. Mohr A., Zarządzanie wzrostem firmy, OnePress, Gliwice 2005.
 13. Porter M.R., Kramer M.R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencji?, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007, nr 5.
 14. Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 15. Rok B. (red.), Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, działania, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 16. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu