BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Połomska-Jasienowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Współdziałanie gospodarcze jako strategia wzrostu małych przedsiębiorstw
Economic Cooperation as a Strategy for the Growth of Small Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 219-226, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorstwa, Współdziałanie przedsiębiorstw
Enterprise development, Cooperation of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współdziałanie gospodarcze jest jedną ze strategii wzrostu przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano wybrane formy typu: umowy wyłączności sprzedaży, franchisingu, outsourcingu oraz zrzeszeń branżowych, które wspierają rozwój małych przedsiębiorstw. Przedstawiono również część wieloetapowych badań empirycznych prowadzonych w grupie 115 małych przedsiębiorstw na temat wybieranych przez nie form współdziałania gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Economic cooperation is one of the strategies of the growth of companies. The article presents the selected types of contract forms: exclusive sales, franchising, outsourcing and associations that support small business development. It also presents part of empirical research conducted in the group of 115 small businesses on forms of economic cooperation which was chosen by them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jagoda H., Formy współdziałania małych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2006.
  2. Jagoda H., Model funkcjonowania grupy kapitałowej. Między partnerstwem a podległością, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Wydawnictwo Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa 2002.
  3. Jagoda H., Połomska-Jasienowska A., Stowarzyszenie jako forma zrzeszania się małych przedsiębiorstw, [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2/2007, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
  4. Kortan J., Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortana, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
  5. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Outsourcing jako kierunek zarządzania zmianami w małych przedsiębiorstwach, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 11.
  6. Pańkowska M., Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Prace Naukowe, Katowice 1998.
  7. Połomska-Jasienowska A., Umowy regulujące proces sprzedaży jako formy współdziałania gospodarczego małych przedsiębiorstw, [w:] Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Adamik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
  8. Zieliński J.A., Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu