BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola pracowników wiedzy w kształtowaniu potencjału rozwojowego organizacji
Role of Knowledge Workers in Creating the Developing Potential of Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 211-218, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wiedza, Profesjonalizm
Knowledge, Professionalism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia podjętych rozważań jest wskazanie na redefinicję czynników warunkujących potencjał rozwojowy współczesnych organizacji i podkreślenie roli wiedzy, zwłaszcza cichej, jako dominującego zasobu przedsiębiorstwa przyszłości. W tym kontekście zaprezentowano pracowników wiedzy jako nową profesję specjalistów - pracowników o kompetencjach krytycznych dla sukcesu organizacji, będących dysponentami najcenniejszej wiedzy ukrytej. Zasadnicza część artykułu dedykowana jest procesowi dzielenia się wiedzą w gronie profesjonalistów i jego uwarunkowaniom. (abstrakt oryginalny)

The starting point of deliberations is to focus on the redefinition of indicators that influence organizational developing potential and stress the role of knowledge, especially tacit as dominant resource of a contemporary enterprise. In this context knowledge workers as a new profession of specialists are presented. These employees have competencies core to the today's organization success, because they are possess the most precious, valuable tacit knowledge. The main part of this article is dedicated to the process of knowledge sharing among specialists and its supporting conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Assudani R.H., Dispersed knowledge work - implications for knowledge intensive firms, "Journal of Knowledge Management" 2009, vol. 13, no 6.
 2. Chick G., Talent and mindsets, "Supply Management" 2007, vol. 12, no 18.
 3. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 4. Donnelly R., How "free" is free worker? An investigation into the working arrangements available to knowledge workers, "Personnel Review" 2006, vol. 35, no 1.
 5. Ensign P.C., Hébert L., How reputation affects knowledge sharing among colleagues?, "MIT Sloan Management Review" 2010, Winter.
 6. Fazlagić J., Dzielenie się wiedzą według psychologii ewolucyjnej i ekonomii behawioralnej, "Problemy Jakości" 2011, nr 4.
 7. Grudzewski W.M. i in., Zaufanie w zarządzaniu pracownikami wiedzy, "E-mentor" 2008, nr 5 (27).
 8. Holste J.S., Fields D., Trust and tacit knowledge sharing use, "Journal of Knowledge Management" 2010, vol. 14, no 1.
 9. Huang N.-T., Wei C.-C., Chang W.-K., Knowledge management: modeling the knowledge diffusion in community of practice, "Kybernetes" 2007, vol. 36, no 5/6.
 10. Kokavcová D., Malá D., Knowledge sharing - the main prerequisite of innovation, "Organizacijø Vadyba: Sisteminiai Tyrimai" 2009, no 51.
 11. Lin C-P., To share or not to share: modeling knowledge sparing using exchange ideology as a moderator, "Personnel Review" 2007, vol. 36, no 3.
 12. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa 2000.
 13. O'Neil B.S., Adya M., Knowelge sharing and the psychological contract. Managing knowledge workers across different stages of employment, "Journal of Managerial Psychology" 2007, vol. 22, no 4.
 14. Scott P.B., Knowledge workers: social, task and semantic network analysis, "Corporate Communications: An International Journal" 2005, vol. 10, no 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu