BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasieczny Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Nauki z kryzysu - ewolucja strategii restrukturyzacyjnych
Lessons from Crisis - Evolution of Restructuring Strategies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 195-202, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Restrukturyzacja, Przychody, Koszty
Financial crisis, Restructuring, Revenue, Costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kolejne kryzysy silnie wpływały na sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Mimo że ich przyczyny i przebieg różniły się od siebie, przedsiębiorstwa zazwyczaj stosowały "sprawdzone" już kiedyś rozwiązania. Większość z nich postrzegała zachodzące zmiany w kategorii zagrożeń i podejmowała typowo defensywne działania restrukturyzacyjne. Do tego sprowadzały się w dużej mierze dwie fale restrukturyzacji w latach 1989-1992 i 1998-2002. Obecnie w dobie światowego kryzysu wiele polskich firm przyjmuje odmienne strategie restrukturyzacji. Polegają one na poszukiwaniu nowych rynków, reorganizacji procesów, zmianach asortymentu produkcji, a także przekształcaniu struktury zatrudnienia. Źródłem odmiennych zachowań są m.in. procesy uczenia się przedsiębiorstw i wyciąganie wniosków z sukcesów i porażek dotychczasowych restrukturyzacji. (abstrakt oryginalny)

The following economic crises strongly influenced the way in which all companies functioned. Although the following crisis has different reasons from the previous ones, companies usually implemented "verified" solutions. Most of them perceived the changes as threats and therefore undertook typically defensive restructuring actions. This means, above all, reducing tangible and intangible assets. The goal of these companies was to maintain the maximum profit by adjusting cost to the declining income. Nowadays a lot of companies undertake different restructuring activity which involve entering new markets, introducing new products as well as increasing or re-shaping the employment structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Chmielewski P., Semantyka kryzysu, "Problemy Zarządzania" 2003, nr 2.
 3. Glinka B., Gudkova S., Małe przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, "Problemy Zarządzania" 2003, nr 2.
 4. Hurry D., Restructuring in the global economy: the consequences of strategic linkages between Japanese and U.S. Firms, "Strategic Management Journal" 1993, vol. 14.
 5. Kim L., Crisis construction and organizational learning: capability building in catching-up at Hyundai motor, "Organizational Science" 1998, nr 4.
 6. Koźmiński A.K., Obłój K. (red.), Gry o innowacje. Analiza przedsięwzięć technicznych, PWE, Warszawa 1983.
 7. Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Koźmiński A.K., Zawiślak A.M., Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1999.
 10. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 11. Pasieczny J., Dlaczego kryzys nie musi prowadzić do rozwoju, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 6.
 12. Regester M., Larkin J., Zarządzanie kryzysem, PWE, Warszawa 2005.
 13. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 14. Slatter S., Lovett A., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001.
 15. Suszyński C., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
 16. Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 17. Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje badania, propozycje, PWE, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu