BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejczyk-Kita Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Redundancja zasobów jako narządzie rozwoju przedsiębiorstwa
Resources Redundancy as a Tool of Enterprise Growth
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 189-194, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zasoby przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Enterprise resources, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł opisuje problematykę zasobów, ich redundancji i budowania wzrostu organizacji przez kształtowanie odpowiednich nadmiarów zasobów. Ostatni punkt stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy odpowiednia konfiguracja zasobów i ich redundancja może być impulsem do rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of resources, resources redundancy, and developing organisation growth by creating appropriate resources redundancy. The last part of the article is an attempt to answer the question whether appropriate resources configuration and resources redundancy can be the impulse for enterprise growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Managment" 1991, vol. 17, no 1.
  2. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Nowoczesność, Warszawa 1995.
  3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Krupski R., Horyzont planowania w identyfikowaniu orientacji strategicznej przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 5.
  5. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009, za: K. Obłój, Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 5.
  6. Krupski R., Wykorzystanie chaosu w zarządzaniu - organizacja w ruchu, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2003.
  7. Osbert-Pociecha G., Elementy teorii elastyczności organizacji - określenia, definicje, problemy, [w:] Elastyczność organizacji, R. Krupski (red.), UE, Wrocław 2008.
  8. Perechuda K., Organizacja wirtualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1997a.
  9. Perechuda K., Zarządzanie organizacją - metody, techniki, procedury, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław 1997b.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu