BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wronka Martyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ostrowska Sabina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wzrost i rozwój w kontekście Mission Oriented Scorecard w publicznej organizacji ochrony zdrowia
Growth and Development in the Context of the Mission Oriented Scorecard in the Public Health Care Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 301-309, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Organizacja, Ochrona zdrowia
Enterprise growth, Enterprise development, Organisation, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł nawiązuje do aktualnych trendów w zarządzaniu organizacją sektora publicznego, które w dużym stopniu kształtowane są przez czynniki mające wartość niematerialną. Ich strategiczne powiązanie z wartościami materialnymi umożliwia organizacjom publicznym stabilny rozwój i budowę skutecznych potencjałów konkurowania. (abstrakt oryginalny)

The article refers to the current trends in the management of public sector organization, which are largely shaped by intangible assets factors. Their strategic relationship with material values allows public organizations for the stable development and effective potentials to compete. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa 1993.
 2. Ansoff H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 3. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 4. Boyne G.A., Public and private management: what's the difference?, "Journal of Management Studies" 2002, vol. 39, Issue 1.
 5. Friedag H., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M., My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 6. Hatch M.J., Teoria organizacji, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 7. Kaplan R.S., Ewolucja Balanced Scorecard: budowanie organizacji skupionej na strategii, Konferencja organizowana przez Institute for International Reserch, Warszawa, 9 lutego 2005 r.
 8. Kuratko D.F., Morris M.H., Corporate Entrepreneurship: The Dynamic Strategy for 21st Century, [w:] Issues in Entrepreneurship: Contracts, Corporate Characteristic and Country Differences, "Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation & Economic Growth" 2003, vol. 14.
 9. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 10. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Masłyk E., Zmiana i niepewność w procesach organizacyjnych, PWE, Warszawa 1985.
 12. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 13. Ostrowska S., Koncentracja na wewnętrznym otoczeniu jednostki ochrony zdrowia - tworzenie równowagi w organizacji przez przywódcę, [w:] Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty, red. A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austen, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 14. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 15. Pollitt C., Clarifying convergence, "Public Management Review" 2002, vol. 4, nr 1.
 16. Pollitt C., Convergence: the useful myth, "Public Administration" 2001, vol. 79, nr 4.
 17. Szplit A., Fudaliński J., Markiewicz P., Smutek H., Strategie rozwoju organizacji. Wyd. Antykwa, Kraków 2002.
 18. Tyagi R.K., Gupta P., Strategiczna Karta Wyników firm usługowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 19. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 20. Witek-Crabb A., Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej, [w:] Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, red. R. Pajda, Materiały Konferencyjne AGH w Krakowie, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu