BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sus Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane aspekty strategii w ujęciu dynamicznym. Kontekst rozwoju i wzrostu współczesnych przedsiębiorstw
Chosen Elements of the Dynamic Strategy - Development and Growth of Enterprises Nowadays
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 219, s. 258-265, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie, Wzrost przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Innovations, Management, Enterprise growth, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele w ostatnich latach mówi się o znacznym przyspieszeniu, zachodzącym zarówno w otoczeniu, jak i wewnątrz organizacji. Te dynamiczne zmiany, związane ze wzrostem złożoności i zmienności otoczenia, determinują rozwój i wzrost współczesnych organizacji. Jakie zatem należy podjąć działania, by sprostać wymaganiom niepewnego i zmiennego otoczenia organizacji? Odpowiedź na to pytanie jest tak złożona, tak wieloaspektowa, że z pewnością nie jest możliwe przedstawienie jej na kartach niniejszego opracowania. Pragnąc jednak zabrać głos w tej dyskusji, i niekoniecznie ustosunkowując się do modeli strategii wzrostu organizacji, w prezentowanym obszarze rozważań autorka przedstawia wybrane strategiczne determinanty rozwoju i wzrostu współczesnych organizacji. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to present the selected changes in strategic management, which are caused by the dynamic trends in the environment. Moreover, the article presents empirical studies of the decentralized process of forming strategies and Hamel and Breen's innovative management. The article is based on literature studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amram M., Kulatilaka N., Uncertainty: the new rules for strategy, "The Journal of Business Strategy", May/June 1999.
 2. Andersen T.J., Integrating decentralized strategy making and strategic planning processes in dynamic environments, "Journal of Management Studies", December 2004.
 3. Andrews K.R., The Concept of Corporate Strategy, Dow-Jones-Irwin, New York 1971.
 4. Ansoff H.I., Corporate Strategy. An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion, McGraw-Hill Book Co., New York 1965.
 5. Chandler A.D. jr, Strategy and Structure. Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, The MIT Press, Cambridge Mass, 1962.
 6. Eisenhardt K.M., Sull D.N., Strategy as simple rules, "Harvard Business Review", January 2001.
 7. Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, Wydawnictwo Red Horse, 2008.
 8. Kim W.Ch., Mauborgne R., Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2005.
 9. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 10. Simons R., How risky is your company?, "Harvard Business Review", May-June 1999.
 11. Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, vol. 18:3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu