BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzembicki Leszek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Regionalne zróżnicowania konsumpcji ludności dwuzawodowej w Polsce
Regional Differentiation of Consumption of Dual Occupation Population in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 304, s. 27-44, tabl., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja, Konsumpcja żywności, Analiza empiryczna, Budżet gospodarstwa domowego
Households, Consumption, Food consumption, Empirical analysis, Budgets of households
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest próbą diagnozy przestrzennego zróżnicowania konsumpcji gospodarstw domowych robotniczo-chłopskich oraz oceny skali i zakresu dysproporcji w porównaniu z grupą gospodarstw rolników indywidualnych. Empiryczną podstawę analizy stanowiły wyniki badać budżetów rodzinnych z 1985 roku, zebrane z niepublikowanych materiałów źródłowych (tabulogramy), udostępnionych przez Departament Badań Społecznych GUS. Ze względu, na niewielką liczbę badanych przez GUS budżetów rodzin wiejskich zdecydowano się na próbę zbadania zróżnicować konsumpcji w ramach dziewięciu makroregionów planowania. Przedmiotem rozważań było zróżnicowanie spożycia artykułów żywnościowych oraz wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania. Łącznie badaniami objęto 1944 gospodarstwa robotniczo-chłopskie. (fragment tekstu)

The regional differentiation of consumption in labourer-farmer households has been analyzed on the basis of food consumption and furnishing of durables in 9 macroregions. The highest indicators of consumption and furnishing has been characteristic for households in regions of higher level of socioeconomic developments food consumption however has exhibited greater territorial differentiation being at the same time lese correlated with household income. Spatial comparisons with the group of typically agricultural households have shown that in the majority of spatial units dual occupation households have been manifestedly inferior in the level of nourishment while being considerably better equipped with consumer goods.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Elementy teorii jakości, PWE, Warszawa 1980.
  2. Chojnacka H. Konsumpcje żywności w rodzinach rolniczych, PWN, Warszawa 1963.
  3. Gorzelak G., Statystyczna analiza porównawcza - teoria a praktyka, "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 8.
  4. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, AE, Kraków 1984.
  5. Kremer J., Przestrzenna struktura konsumpcji w Polecę, PWN, Warszawa 1980.
  6. Krasiński Z., Zróżnicowanie konsumpcji w przekrojach przestrzennych i czasowych, "Zeszyty Naukowe WSE Poznań" Seria II, Poznań 1971, z,49.
  7. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu