BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Księżyk Marianna (Wydział Ekonomiki Produkcji)
Tytuł
Problematyka racjonalnego gospodarowania w teorii ekonomii politycznej socjalizmu
Problems of Rational Economy in the Theory of Political Economy of Socialism
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol. 27, s. 23-34, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Racjonalność gospodarowania, Ekonomia polityczna, Gospodarka socjalistyczna, Teoria ekonomii
Economic rationality, Political economy, Socialist economy, Economic theory
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przypomniano najważniejsze poglądy K. Marksa i O. Langego oraz dokonano oceny stanu zaawansowania badań nad teorią racjonalnego gospodarowania.

Considering the problem of rational economy to be of essential significance in the theory of political economy the author of the paper undertakes an attempt at critical evaluation of views (Polish economists in particular) with regard to the economic contents and methods of estimating rational economy in socialist conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobińska C., Historyk. Fakt. Metoda, Warszawa 1964.
 2. Dembowski J., Zarys ogólnej teorii reprodukcji zasobów surowców mineralnych, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1972.
 3. Drewnowski J., Scott W., The Level of Living Index, Genewa 1966.
 4. Godelier M., Rationalité et irrationalité economics, Paryż 1966.
 5. Jankowska A., Kategorie ekonomiczne w rachunku bilansowości złóż (praca habilitacyjna) AE, Kraków 1966.
 6. Zbiór referatów: Ekonomiczna ocena zasobów surowców mineralnych - materiały na konferencję naukową, CUG, AGH, PTE, Warszawa 1976.
 7. Kotarbiński Т., Materiały Prakseologiczne nr 20, 1965.
 8. Kotarbiński Т., Traktat o dobrej robocie, Łódź 1955.
 9. Kamiński В., Łukaszewicz A., Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, Warszawa 1980.
 10. Lange O., Ekonomia polityczna, t. I, Warszawa 1975.
 11. Lange O., Dzieła, t. III i V, Warszawa 1975.
 12. Mieszczankowski M., Monopol, t. I, Warszawa 1974.
 13. Marks K., Kapitał, t. I, w: Marks K., Engels F., Dzieła, t. II-III, Warszawa 1968.
 14. Nowak L., Teorie racjonalnych zachowań jako teorie modelowe, Studia Metodologiczne nr 7, 1970.
 15. Sadowski Z., Zasada racjonalności a społeczna efektywność gospodarowania, "Ekonomista" 1978, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu