BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dach Zofia (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Problemy racjonalizacji zatrudnienia w Polsce w latach 1970-1982
Problems of Rationalization of the Employment in Poland in the Period 1970-1982
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol. 27, s. 35-46, ryc., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Racjonalność zatrudnienia, Rynek pracy, Struktura ludności, Polityka zatrudnienia
Rationalisation of employment, Labour market, Population composition, Employment policy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule omówiono złożony problem zasobów pracy w Polsce w latach 1970-1982. W szczególności przedstawiono sytuację na rynku pracy z punktu widzenia zwiększenia zasobów pracy, zmiany w strukturze zatrudnienia (wg sektorów gospodarki), jak również braku środków do pracy. Znaczna część artykułu poświęcona została trudnościom związanym z procesem sterowania zatrudnienia w ramach reformy gospodarczej. Z analizy wynika, że racjonalizacja zatrudnienia może być uważana obecnie za jeden z najtrudniejszych problemów polityki gospodarczej.

In this article the author discusses the complex problem of labour resources in Poland in the period 1970-1982. In particular he deals with labour market situation from the point of view of increasing labour resources, changes in the employment structure (according to sectors of economy) as well as shortages of labour and its causes. The considerable part of the article has been devoted to difficulties connected with the process of steering the employment under the economic reform. From the analysis it stems that rationalization of the employment can be considered nowadays as a one of the most difficult problems of economic policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cele i zakres reformy gospodarczej (red. U. Libura-Grzelońska), Warszawa 1981.
 2. Dzienio K., Oddziaływanie polityki społeczno-ekonomicznej na kształtowanie się zasobów pracy w Polsce [w:] Polityka społeczna. Uwarunkowania demograficzne, zadania, potrzeby, Warszawa 1980.
 3. Holzer J., Sytuacja demograficzna Polski - problemy i prognozy, "Nowe Drogi" 1979, nr 2.
 4. Kabaj M., Bariera zatrudnienia, "Zycie Gospodarcze" 1975, nr 41.
 5. Kabaj M., Sterowanie zatrudnieniem, cz. I, "Życie Gospodarcze" 1979, nr 20.
 6. Kabaj M., Sterowanie zatrudnieniem, cz. II, "Zycie Gospodarcze" 1979, nr 21.
 7. Kabaj M., Elementy perspektywicznej polityki zatrudnienia [w:] Perspektywiczna polityka społeczna. Przesłanki i problemy (red. J. Danecki) Warszawa 1981.
 8. Kabaj M., Gospodarowanie zasobami pracy [w:] Ekonomika pracy (red. A. Sajkiewicz), Warszawa 1981.
 9. Konsultacyjna Rada Gospodarcza. W sprawie koncepcji planu trzyletniego i na lata 1986-1990, "Życie Gospodarcze" 1982, nr 38.
 10. Racjonalizacja zatrudnienia, "Rzeczpospolita" 1982, nr 266.
 11. Rajkiewicz A., Aktywne pośrednictwo pracy, "Zycie Gospodarcze" 1982, nr 1.
 12. Warianty koncepcji NPSG do r. 1985 i wstępne założenia na lata 1986-1990, "Życie Gospodarcze" 1982, nr 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu