BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Próba weryfikacji hipotezy okresowych zmian dynamiki gospodarczej w socjalizmie (na przykładzie europejskich krajów RWPG)
Statistical Verification of the Hypothesis of Periodical Changes in Economic Dynamics Under Socialism
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1984, vol. 27, s. 111-128, ryc., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Dynamika gospodarki, Gospodarka socjalistyczna, Wzrost gospodarczy
Economy dynamics, Socialist economy, Economic growth
Uwagi
summ., rez.
Firma/Organizacja
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)
Council for Mutual Economic Assistance (CMEA)
Abstrakt
Przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wahań tempa wzrostu siedmiu europejskich krajów RWPG w okresie 1950-1979. Dla każdego kraju autor zastosował 18 wskaźników przedstawiających zmiany w dynamice wejściowych i wyjściowych strumieni i sfer działalności gospodarczej, zróżnicowanych w zależności od poziomu zdolności podejmowania decyzji przez organy centralne. Wskaźniki odnoszące się do materialnej i niematerialnej sfery gospodarki, jak również do wiodących sektorów gospodarki były również brane pod uwagę.

In his paper the author presents the results of analysis concerning fluctuations in growth rates of seven European CMEA countries during the period 1950-1979. For each country the author applied 18 indicators representing changes in the dynamics of input and output flows and spheres of economic activity differentiated according to the level of the steering capacity of the Central decision-making authority. Indicators relating to both material and non-material spheres of the economy as well as to the leading economic sectors were also taken into account. The hypothesis of irregular fluctuations in the growth rate of a centrally-planned economy with the marked symptoms of synchronization was verified by both taxonomic methods and graphic analysis of the turning points. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cheliński R., Etapowy charakter rozwoju gospodarczego w Polsce Ludowej, "Ekonomista", 1964, nr 5.
 2. Golachowski E., W sprawie oceny dotychczasowego rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, "Gospodarka Planowa", 1972, nr 1.
 3. Grabiński Т., Dynamiczne modele analizy taksonomicznej, Zakład Teorii Prognoz AE, Kraków, 1975 (maszynopis).
 4. Grabiński Т., Numeryczne metody periodyzacji rozwoju obiektów ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny" 1975, nr 3.
 5. Grabiński Т., Periodyzacja rozwoju gospodarki narodowej oraz jej podstawowych sfer w okresie Polski Ludowej, Zeszyty Naukowe AE nr 99, 1978.
 6. Karpiński A., Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej. Fazy Rozwoju, Warszawa 1968.
 7. Kołodko G. W., Ogólne cykle rozwojowe w Polsce [w:] Jakościowe czynniki wzrostu gospodarczego, Materiały na Konferencję SGPiS, Warszawa 1979.
 8. Pajestka J., Fazy rozwoju ekonomicznego Polski, "Zycie Gospodarcze," 1965, nr 9.
 9. Secomski K., Polityka ekonomiczna w minionym XXV-leciu, "Gospodarka Planowa" 1969, nr 7.
 10. Sokołowski A., Metody badania stacjonarności jednowymiarowych ciągów losowych, Zakład Statystyki AE, Kraków, 1977 (maszynopis).
 11. Sudra Т., Przyczyny etapowości wzrostu gospodarczego w socjalizmie, "Ekonomista" 1972, nr 9.
 12. Woźniak M. G., Niektóre problemy równomierności wzrostu gospodarczego w socjalizmie, Zeszyty Naukowe AE nr 145, 1981.
 13. Yule G. U., Kendal M. G., Wstęp do teorii statystyki, Warszawa 1966.
 14. Zeliaś A., (kierownik zespołu), Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów trzeciego świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi, Zakład Teorii Prognoz AE, Kraków, 197.8 (maszynopis).
 15. Zienkowski L., Wzrost dochodu narodowego w PRL, "Ekonomista" 1964, nr 5.
 16. Żebrok I., Próba periodyzacji rozwoju przemysłowego w Polsce Ludowej, "Gospodarka Planowa" 1974, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu