BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymanowicz Kinga (Wydział Zarządzania), Zeliaś Aleksander (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się
Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1983, vol. 26, s. 41-52, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Kraje rozwijające się, Kraje wysoko rozwinięte, Pomoc humanitarna, Rolnictwo, Demografia, Konsumpcja żywności, Ochrona zdrowia
Social economic development, Developing countries, High-developed countries, Humanitarian aid, Agriculture, Demography, Food consumption, Health care protection
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Zaprezentowano problemy związane z rozwojem krajów słabo rozwiniętych i rozwijających się. Autorzy zwrócili uwagę na problemy demograficzne i z rolnictwem ze względu na ważną rolę, jaką odgrywają one w rozwoju krajów słabo rozwiniętych. Zostały omówione czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego. Na koniec poruszono problem warunków i formy udzielonej pomocy dla krajów słabo rozwiniętych i rozwijających się przez kraje rozwinięte.

The problems connected with the development of the underdeveloped countries have been presented in the paper. The authors paid attention to the demographical and agricultural problems because of the important part they play in the development of the underdeveloped countries. The factors of the socio-economical development have been discussed. Finally the authors have raised the problem of the conditions and the form of the aid granted to the underdeveloped and developing countries by the developed countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobrska Z., Najsłabiej rozwinięte spośród krajów rozwijających się, "Ekonomista" 1973, nr 1.
 2. Grabiński Т., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego krajów współczesnego świata, Warszawa 1983.
 3. Iwaszkiewicz E., Społeczny rozwój krajów Trzeciego Świata. Ludność, zdrowie, wyżywienie, Warszawa 1975.
 4. Jasiński В., Ekonomiczne źródła napięć w krajach rozwijających się, Warszawa 1969.
 5. Lange O., Niektóre problemy planowania gospodarczego w krajach nierozwiniętych [w:] Problemy wzrostu ekonomicznego krajów słabo rozwiniętych, Warszawa 1958.
 6. Müller A., Perspektywy rozwoju Trzeciego Świata. Przeobrażenia struktury gospodarczej, Warszawa 1975.
 7. Myrdal G., Przeciw nędzy na świecie. Zarys światowego programu walki z nędzą, Warszawa 1975.
 8. Nowicki I., Próba modelu wzrostu krajów ekonomicznie nierozwiniętych, Warszawa 1965.
 9. Okólski M., Pajestka J., Ludność i gospodarka świata, Warszawa 1978.
 10. Rybarska M. J., Podstawowe formy pomocy gospodarczej dla krajów rozwijających się, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. XX, 1977.
 11. The Assult on World Poverty. Baltimore and London 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu