BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brudnik Hilary
Tytuł
Przejście z układu trójczynnikowego do dwuczynnikowego w modelu gospodarki narodowej
The Transition from the Three Factors System to the Two Factors System in the National Economy Model
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1983, vol. 26, s. 79-95, tab, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Modele gospodarki narodowej, Modele ekonomiczne
National economy, Models of national economies, Economic models
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem opracowania było pokazanie przejścia od trójczynnikowego układu gospodarki do układu dwuczynnikowego w centralistycznym modelu gospodarki socjalistycznej prof. Bolesława Kłapkowskiego. (...) Zagadnieniem przejścia od układu trójczynnikowego do dwuczynnikowego zajmowała się także J. Tlałka. Bazując na założeniu, że ceny równają się wartości, przekształcił on współczynniki techniczne nakładów ɑij na współczynniki kosztowe ɑ'ij. (...) Jednak w rzeczywistości ceny nie równają się wartości i wprowadzenie propozycji tego autora do praktyki planowania może napotkać zasadnicze trudności. Mając to na uwadze, autor niniejszego artykułu podjął próbę naszkicowania innego podejścia, podejścia bazującego bezpośrednio na technicznych współczynnikach nakładów, by otrzymać wyniki w wyrażeniu rzeczowym. (fragment tekstu)

The present economical practice in the planning process makes use of the three factors (the instruments of the labour, the subjects of the labour, the living labour). Prof. B. Kłapkowski considered the need of operating with the two factors system (the durable labour instruments and the living labour) in some cases. This paper presents the numerical way of the transition from the three factors system through the expression of the reduction factor i.e. the labour instruments by the dimension of the expending outputs (in the physical units) of the two other factors. The calculation is made in the natural units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gale D., Teoria liniowych modeli ekonomicznych, Warszawa 1969.
  2. Kłapkowski В., Cięciwa Z., Model rachunku ekonomicznego w planowaniu perspektywicznym, Studia Ekonomiczne Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie, z. 23, 1971.
  3. Kłapkowski В., Cięciwa Z., Trójczynnikowy model gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1973.
  4. Kłapkowski В., Nykliński A., Zagadnienie obliczania wartości środków produkcji i środków konsumpcji, Zeszyty Naukowe AGH w Krakowie nr 40, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, z. 1, 1961.
  5. Kłapkowski В., Pielichowski W., Model bilansowania układów gospodarczych (maszynopis w Instytucie Planowania w Warszawie), 1975.
  6. Tlałka J., Metoda rozliczania społecznego kosztu produktu finalnego, Zeszyty Naukowe AGH w Krakowie nr 182, Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, z. 5, 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu