BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bywalec Czesław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Tempo wzrostu gospodarczego Polski a dynamika płac
The Increase Rate of Polish Economic Growth Versus Wages Dynamics
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1983, vol. 26, s. 97-114, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Dynamika gospodarki, Płace, Dochód narodowy
Economic growth, Economy dynamics, Wages, National income
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Badaniami objęto lata 1951-1980, a tam, gdzie było to już możliwe, uwzględniono także r. 1981. Analiza okresu wcześniejszego, tj. Lat 1945-1949, jest utrudniono z powodu braku odpowiednich wiarygodnych i porównywalnych danych statystycznych oraz znacznej nietypowości tego okresu (okres odbudowy). Zasadniczym elementem opracowania jest porównanie dynamiki płac (nominalnych i realnych) z tempem wzrostu gospodarczego Polski i próba określenia wzajemnych związków pomiędzy tymi zjawiskami. Ograniczone rozmiary artykułu nie pozwalają na przeprowadzenie bardziej szczegółowej analizy, tzn. Badanie zmian w strukturach płac w zależności od dynamiki wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)

The problems of terminology and research methodology have been discussed in the first part of the paper. As measures of economic growth the dynamics indexes of total national income and income per capita as well as indexes of the dynamics of accumulation and consumption have been adopted. All data have been expressed in constant prices. In the analysis of wages dynamics nominal and real wages have been taken into account. In the second part of the paper - on the basis of above presented indexes-periodical classification of the economic growth of Poland in the years 1951-1980 has been performed. Four phases of economic growth have been distinguished, that is: 1) 1951-1957, 2) 1958-1970, 3) 1971-1976, 4) 1977-1980. In the third part an attempt has been made to study the interdependences between the dynamics of nominal and real wages with that of national income in the considered period, i.e. 1951-1980. The analysis of the trend and correlation coefficients shows that there is almost no direct interdependence between the rate of price rises and that of economic growth of Poland. The comparison of dynamics indexes of national income with wages in Poland in the after-war period may be one of the criteria of estimating economic situation of the country and market equilibrium in particular. An attempt to carry out analysis of this kind has been made in the fourth, final part of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer R., Beksiak J. i inni, Ekonomia polityczna socjalizmu, Warszawa 1977.
 2. Beskid L., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju konsumpcji [w:] Badania nad wzorami konsumpcji, red. J. Szczepański, Wrocław 1977.
 3. Ch. M., Place i świadczenia społeczne 1981, "Życie Gospodarcze" 1982, nr 1.
 4. Fedorowicz Z., Podstawy teorii pieniądza w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1975.
 5. Grabiński Т., Statystyczna procedura ustalania faz rozwoju obiektów historycznych [w:] Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Kraków 1976.
 6. Hodoly A., Problemy spożycia w Polsce, Warszawa 1966.
 7. Jankowski S., Warunki bytu ludności [w:] Gospodarka Polski Ludowej 1944-1955, red. J. Kaliński, Z. Landau, Warszawa 1976.
 8. Jezierski A., Petz В., Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1975, Warszawa 1980.
 9. Jędruszczak H., Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944-1960, Wrocław 1972.
 10. Kabaj M., Efektywność wzrostu plac, "Nowe Drogi" 1980, nr 2.
 11. Kalecki M., Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1974.
 12. Kamiński W., Poszukiwania mierników dobrobytu w zachodniej literaturze ekonomicznej, O teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu, red. M. Nasiłowski, Warszawa 1978.
 13. Karpiński A., Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, Warszawa 1980.
 14. Komunikat GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 1981 г., "Rzeczpospolita" 1982, nr 15.
 15. Krencik W., Płace a wzrost gospodarczy, Warszawa 1977.
 16. Kucharski M., Pieniądz, dochód, proporcje wzrostu, Warszawa 1964.
 17. Kucharski M., Pieniądz, dochód, proporcje wzrostu, Warszawa 1972.
 18. Kuznets S., Wzrost gospodarczy narodów, Warszawa 1976.
 19. Landau Z., Tomaszewski J., Cztery okresy rozwoju gospodarczego Polski Ludowej [w:] Gospodarka Polski Ludowej 1944-1955, red. J. Kaliński, Z. Landau, Warszawa 1976.
 20. Marciniak S., Proporcje i struktura gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1978.
 21. Minc В., Systemy ekonomiczne, t. II, Warszawa 1975.
 22. Morecka Z., Problematyka plac w XXX-leciu PRL, "Ekonomista" 1974, nr 4.
 23. Nasiłowski M., Współczesne agregatowe modele wzrostu rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej [w:] O teoriach rozwoju współczesnego kapitalizmu, red. M. Nasiłowski, Warszawa 1978.
 24. Nasiłowski M., Rozwój gospodarczy Polski Ludowej, Warszawa 1969.
 25. Ostrowski M., Sadowski Z., Wyzwanie rozwojowe, Warszawa 1978.
 26. Ekonomia polityczna socjalizmu, red. M. Nasiłowski, Warszawa 1981.
 27. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 1980.
 28. Ryć K., Spożycie a wzrost gospodarczy, Warszawa 1968.
 29. Ryć K., Konsumpcja w procesie sterowania wzrostem gospodarczym, Warszawa 1980.
 30. Rządowy raport o stanie gospodarki, dodatek do "Trybuny Ludu", lipiec 1981.
 31. Semkow J., Zurawicki S., Elementy metodologii nauk ekonomicznych, Warszawa 1977.
 32. Strzeszewski C., Integralny rozwój gospodarczy, Warszawa 1976.
 33. Sztyber W. В., Zmiany w relacjach równowagi rynkowej w Polsce w latach 1960-1978, "Ekonomista" 1981, nr 3/4.
 34. Timofiejuk I., Mierniki wzrostu gospodarczego, Warszawa 1973.
 35. Timofiejuk I., Stopa wzrostu gospodarczego. Metody liczenia, Warszawa 1973.
 36. Zienkowski L., Jak oblicza się dochód narodowy?, Warszawa 1973.
 37. Zienkowski L., Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu