BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanisz Tadeusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Propozycja nowej metody wyznaczania parametrów krzywych Törnquista
A Proposition of a New Method for Determining Parameters of Törnquist Curve
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1983, vol. 26, s. 127-135, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Analiza rynku, Analiza ekonometryczna, Modele nieliniowe, Analiza porównawcza
Market analysis, Econometric analysis, Nonlinear models, Comparative analysis
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono niektóre znane metody wyznaczania parametrów krzywej Törnquist. Autor proponuje też nową metodę wyznaczania parametrów drugiego typu krzywej Tornquista. Następnie przedstawiono propozycję nowej metody wyznaczania parametrów krzywej Tornquista drugiego typu. Artykuł zawiera krótkie porównanie nowej metody z innymi znanymi metodami.

The paper presents some known methods of determining parameters of Tömquist curve. The author also proposes a new method for determining the parameters of the second type Törnquist curve. The new method is easy, simple and free from multicollinearity. The paper contains a short comparison of the new method with other known ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartel Z., Ekonometryczna analiza rynku, Warszawa 1962.
 2. Czyżyński J., Równania Törnquista, Zeszyty Ekonometryczne nr 1, Zakład Ekonometrii i Cybernetyki Ekonomicznej IMRE AE w Krakowie, 1976.
 3. Dietrich H., Schmuzler O., Statistische Methoden in der Marktforschung, Berlin 1968.
 4. Ekonometria, red. M. Krzysztofiak, Warszawa 1979.
 5. Kowalak J., Szacowanie parametrów funkcji Törnquista, "Przegląd Statystyczny" 1973, nr 4.
 6. Lange O., Wstęp do ekonometrii, Warszawa 1961.
 7. Mynarski S., Analiza rynku, Warszawa 1980.
 8. Pawłowski Z., Ekonometria, Warszawa 1969.
 9. Stanisz Т., Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotełlinga i Tinmera, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. ХХШ, 1980.
 10. Tinbergen J., Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa 1957.
 11. Tomaszewicz A., Welfe W., Krzywe Engla, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1972, nr 9.
 12. Zagadnienia matematyki stosowanej w ekonomii, Wydawnictwo Szkoleniowe Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Kadr Naukowych PAN, Warszawa 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu