BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerewacz-Filipowicz Katarzyna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Perspektywy i uwarunkowania współpracy gospodarczej państw Kaukazu Południowego z Unią Europejską
Prospects and Determinants of Economic Relations between the South Caucasus Countries and the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 99-109, tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Handel, Współpraca gospodarcza
Trade, Economic cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Kaukaz, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja
Caucasus, Armenia, Azerbaijan
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie głównych szans i trudności w relacjach państw Kaukazu Południowego z Unią Europejską. Problematyką dominującą przy omawianiu uwarunkowań ekonomicznych Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji są kwestie dotyczące sektora energii. Azerbejdżan, dysponujący znacznymi zasobami surowców energetycznych, jest państwem z jednej strony całkowicie uzależnionym od światowej koniunktury surowców energetycznych, z drugiej zaś może być dla wielu krajów atrakcyjnym partnerem gospodarczym. Z kolei Armenia i Gruzja, uzależnione od dostaw surowców od Rosji, mają strategiczne położenie geograficzne. Unia Europejska jest dla tych krajów naturalnym partnerem ze względu na znaczny stopień komplementarności, dlatego w niniejszym artykule przedstawiono strukturę obrotów handlowych badanych państw, aby odpowiedzieć na pytanie o perspektywy współpracy z UE. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to determine the main chances and difficulties in the relations of the South Caucasus countries with the European Union.Discussing economic conditions of Armenia, Azerbaijan and Georgia, the dominating issues are the questions of the energy sector. Azerbaijan, possessing significant resources of fuel, is on the one hand entirely dependent on the world economic situation of fuel, and on the other hand may be an attractive economic partner for many countries. In turn, Armenia and Georgia, dependent on the fuel supplies from Russia, have strategic locations. The European Union is for these countries a natural partner because of a significant degree of complementarity. Therefore, this article demonstrates the structure of trade turnovers of the countries under scrutiny in order to answer the question on the perspectives of cooperation with the EU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ananicz S., Partnerstwo Wschodnie, INFOS, nr 17(64), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2009.
 2. Azerbejdżan uruchomi eksport gazu do Syrii w przyszłym roku, "Tydzień na Wschodzie" nr 41 (159).
 3. Azerbejdżan. Przewodnik dla przedsiębiorców, UNIDO ITPO, Warszawa 2006.
 4. Bodio T. (red.), Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 5. Eksport azerskiego gazu przez Morze Czarne bardziej prawdopodobny, "Tydzień na Wschodzie" nr 30 (148).
 6. European Commission: Trade: South Caucasus [dokument elektroniczny]: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113345.pdf.
 7. Falkowski M., Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, Prace OSW, nr 23, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2006.
 8. Gazprom podwoi zakupy gazu w Azerbejdżanie, "Tydzień na Wschodzie" nr 29 (147).
 9. Gazprom zapowiada podwyżkę cen gazu dla Białorusi, Mołdawii i Armenii, "Tydzień na Wschodzie" nr 29 (147).
 10. Informator ekonomiczny o krajach świata, Armenia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Armenia/Armenia%2004.pdf.
 11. Informator ekonomiczny o krajach świata, Gruzja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Gruzja/Gruzja%2003.pdf.
 12. International energy Outlook 2007, Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, Washington.
 13. Jaroszewicz A., Azerbejdżański gaz na drodze do Europy, "Tydzień na Wschodzie" nr 34 (152).
 14. Jaroszewicz A., BP inwestuje w kolejne gazowe złoża w Azerbejdżanie, "Tydzień na Wschodzie" nr 34 (152).
 15. Świętochowski T., Azerbejdżan, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 16. UE intensyfikuje zabiegi o kaspijski gaz, "Tydzień na Wschodzie" nr 27 (145).
 17. Wojna B., Gniazdowski M. (red.), Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, kwiecień 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu