BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barwińska-Małajowicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Gotowość migracyjna studentów publicznych szkół wyższych w Polsce i Niemczech na przykładzie regionu Podkarpacia oraz Ostwestfalen-Lippe
Readiness to Migrate of the Students of Public Universities in Poland and Germany on the Example of Podkarpackie and Ostwestfalen-Lippe Regions
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 38-47, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Migracja zarobkowa, Migracja, Studenci, Szkolnictwo wyższe
Economic migration, Migration, Students, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region podkarpacki, Ostwestfalen-Lippe
Abstrakt
W części początkowej niniejszego artykułu przedstawiono terminologiczne rozważania na temat gotowości do wyjazdów zagranicznych oraz potencjału migracyjnego. Scharakteryzowano pojęcie ogólnego, prawdopodobnego i realnego potencjału migracyjnego. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały wybrane wyniki badań gotowości migracyjnej studentów publicznych szkół wyższych w Polsce i Niemczech na przykładzie regionu Podkarpacia oraz Ostwestfalen-Lippe. (abstrakt oryginalny)

The first part of this article contains terminological analysis of the readiness to migrate and the migration capabilities. The general, probable and real migration potential is characterized. The next part describes chosen results of research of the readiness to migrate of students of public universities in Poland and Germany on the example of Podkarpackie and Ostwestfalen-Lippe regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Angenendt S., Bevölkerungsentwicklung und politische Stabilität, [w:] Elektronisches Handbuch zum Thema Bevölkerung, Berlin-Institut für Weltbevölkerung und globale Entwicklung, Berlin 2006, http://www.berlin-institut.org/pdfs/Angenendt_Stabilitaet.pdf.
 2. Bastyr I. i in., Folgen des Beitritts der Tschechischen Republik in die EU auf die Beziehungen mit Öster¬reich mit der Orientierung auf den Beschäftigungsgrad, Arbeitsmarkt und Migration, Praga 2001.
 3. Fassmann H., Hintermann Ch., Migrationspotential Ostmitteleuropa. Struktur und Motivation poten¬tieller Migranten aus Polen, der Slovakei, Tschechien und Ungarn, ISR-Forschungsbericht, Wien 1997.
 4. Hudler-Seitzberger M., Bittner M., Labourmarkte Monitoring (LAMO)-Arbeitsmarktmonitoring. En¬twicklung, Anwendung und Validierung eines Monitoringinstruments zur regelmäßigen Beobach¬tung der Veränderungen am Arbeitsmarkt im Zuge der EU-Erweiterung. Zusammenfassende Pro¬jektdarstellung, Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung, Wien 2005.
 5. Kaczmarczyk P., Czy Polsce zagraża "drenaż mózgów"?, "Biuletyn Migracyjny", Warszawa 2005, nr 3.
 6. Kaczmarczyk P., Okólski M., Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, War¬szawa 2005.
 7. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, Fundacja Inicjatyw Społecz¬no-Ekonomicznych, Biuletyn nr 3, Warszawa 2008.
 8. Migracje zarobkowe polskiej młodzieży. Badania i analizy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa 2004.
 9. Nowotny K., Hierländer R., FAMO - Fachkräftemonitoring. Regelmäßige Erhebung des Angebots und des Bedarfs an Fachkräften in der Grenzregion Ostösterreichs mit der Slowakei. FAMO I: Migra¬tions- und Pendelpotentiale in Wien und den slowakischen Grenzregionen zu Österreich, Österre¬ichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wiedeń 2009.
 10. Riedel R., Emigrant w społecznym kontekście, "Gazeta Sympozjalna", Zakopane, maj 2007, nr 9.
 11. Schmid S. (współpr. K. Borchers), Vor den Toren Europas? Das Potenzial der Migration aus Afrika, Forschungsbericht 7, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nürnberg 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu