BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambukita Eric (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Wewnątrzafrykański przepływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie Afryki Subsaharyjskiej
Inter-African flow of Capital in Form of Foreign Direct Investment in Sub-Saharan Africa
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 25-37, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Przepływy kapitałowe, Inwestycje bezpośrednie
Capital flows, Direct investments
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka Sub-Saharyjska
Sub-Saharan Africa
Abstrakt
W dobie globalizacji problematyka rozwoju krajów rozwijających się nabiera szczególnego znaczenia. Do tej grupy należą także kraje Afryki Subsaharyjskiej, w których niemal nie istnieje przemysł, a standard życia obywateli jest bardzo niski. Do zmiany tej bolesnej sytuacji niezbędny jest kapitał. W opracowaniu wyodrębniamy dwie części. W pierwszej przedstawiamy kilka ogólnych faktów dotyczących inwestowania wewnątrzafrykańskiego. Natomiast druga część poświęcona została inwestycjom wewnątrzafrykańskim w Afryce Wschodniej i Południowej. Te dwa podregiony odgrywają główne role w dziedzinie inwestycji zagranicznych w krajach Afryki Subsaharyjskiej. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania nie jest możliwa szeroka prezentacja wszystkich aspektów zakreślonej w tytule problematyki. (abstrakt oryginalny)

In the globalization era the development problems of developing countries are of particular importance. This group also includes countries in sub-Saharan Africa where there is almost no industry, and citizens' standard of living is very low. To change this dramatic situation the capital is required. The paper is divided into two parts. First, some general facts about inter-African investing are presented. The second part is devoted to inter-African investment in Eastern and Southern Africa. These two sub-regions play key roles in the field of foreign direct investment in sub-Saharan Africa. However, due to the limited number of pages in this paper, it is difficult to widely present all aspects involved in the subject matter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. African Business. Les 100 premières banques d'Afrique 2008: Classement annuel d'African Business. ''African Business Edition Française", novembre/décembre 2008.
 2. Asiedu E., On the determinants of foreign direct investment to developing countries: Is Africa differ¬ent?, "World Development 2002", 30 (1).
 3. Calderisi R., L'Afrique peut-elle s'en sortir?Pourquoi l'aide publique ne marche pas, Éditions FIDES, Canada 2006.
 4. CNUCED (2006). World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. Publication des Nations Unies, numéro de vente: E.06.II.D.11, New York et Genève, 2006.
 5. CNUCED (2008a). World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. Publication des Nations Unies, numéro de vente: E.08.II.D.23, New York et Genève.
 6. CNUCED (2008b): World Investment Directory 2008: Volume X. Publication des Nations Unies, nu¬méro de vente E.08.II.D.3, New York et Genève.
 7. CNUCED (2009). Coopération Sud-Sud et intégration régionale: État des lieux et perspectives. Réu¬nion d'experts pluriannuelle sur la coopération internationale: 4 et 5 février, Genève, 2009.
 8. CNUCED, base de données IED et les données de "développement économique en Afrique Rapport 2009".
 9. Ecobank (2009). Notre groupe. Disponible à l'adresse http://www.ecobank.com.
 10. Hugon P., L'économie de l'Afrique, Éditions La Découverte, Paris 2009.
 11. Iraqi F., Le Maroc à la conquête de l'Afrique, Tel Quel [online], janvier 2007. Disponible à l'adresse http://www.telquelonline.com/257/economie1_257.shtml.
 12. Ndikumana L., Verick S., The linkages between FDI and domestic investment: unraveling the developmental impact of foreign investment in sub-Saharan Africa, "Development Policy Review" 2008, no. 26.
 13. Nordas H.K., South Africa: A developing country and net outward investor. Working Paper no. 20/01.2001.
 14. Odenthal L., FDI in sub-Saharan Africa. Research programme on integration and cooperation in sub-Saharan Africa. ''Document de travail" 2001, no 173.
 15. Onwuamaeze D., Looking Beyond Nigeria, "Newswatch Magazine". 7 octobre 2008. Disponible à l'adresse http://www.newswatchngr.com.
 16. Wade A, Maroc-Sénégal, un flux d'affaires croissant, mais à sens unique. Les Afriques [online], 11 juillet. 2008. Disponible à l'adresse http://www.lesafriques.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu