BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczuk Franciszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój Euroregionu Nysa (ERN) - 20 lat doświadczeń
Development of The Neisse Euroregion (ERN): 20 Years of Experience
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 15-24, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Euroregiony, Współpraca, Współpraca regionów przygranicznych, Rozwój
Euroregions, Cooperation, Region cross-border cooperation, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest próba skonstruowania bilansu 20 lat doświadczeń tej inicjatywy w Europie. Euroregionalizacja traktowana jest jako jedna z form pogłębiania integracji europejskiej. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w tej części Europy, rozpoczynającej na początku lat 90. XX wieku przemiany ustrojowe i społeczne. W artykule ukazano najważniejsze dokonania ERN oraz ocenę realizacji celów rozwojowych. Wyznaczono także perspektywy rozwoju ERN w nawiązaniu do sporządzonego bilansu 20 lat jego funkcjonowania w latach 1991-2011. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is an attempt to sum up 20 years of experience of this initiative in Europe. Euroregions are treated as a form of deepening European integration. The Neisse Euroregion is the first such an initiative in this part of Europe, starting social and political changes in the early 90s.The article shows the most important achievements of ERN and contains the evaluation of realization of the Euroregion's development objectives. On basis of this evaluation, the prospects of future development of ERN were pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczuk F., Obszary i formy współpracy na pograniczu polsko-niemieckim, [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej, red. Z. Przybyła, J. Sokołowski, Prace Naukowe AE nr 1033, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 2. Adamczuk F., Podstawowe problemy rozwoju Euroregionu Nysa, [w:] Aktualne problemy gospodarki regionalnej i lokalnej, red. M. Pawlikowska, Wyd. Katedra Gospodarki Regionalnej - AE Wrocław, Jelenia Góra 1994.
 3. Adamczuk F., Reorientacja priorytetów rozwojowych Euroregionu Nysa (ERN) po przystąpieniu Polski i Czech do Unii Europejskiej, [w]: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe nr 1124, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 4. Branda P., Czy Euroregion Neisse-Nisa-Nysa utworzy Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)?, "Euroregion Nysa. Biuletyn Informacyjny", SGP ERN, Jelenia Góra, grudzień 2009, nr 9/10.
 5. Brodecki Z. (red.), Regiony, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 6. Heffner K. (red.), Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej, Biuletyn nr 212, PAN KPZK, Warszawa 2004.
 7. Ładysz J., Polityka strukturalna Polski w warunkach integracji europejskiej, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 8. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 9. Przybyła Z., Problemy realizacji współpracy międzynarodowej na szczeblu lokalnym, "Gospodarka przestrzenna" nr 7, Wyd. Plan, Jelenia Góra 2004.
 10. Sztando A., Współpraca intraregionalna - pojęcie, podmioty, cele i instrumenty, [w:] Problemy rozwoju regionalnego, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 110, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 11. Tomaszewski K. (red.), Regiony w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wyd. Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu