BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czernichowski Konrad (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Współpraca krajów europejskich z afrykańskimi w świetle III Szczytu UE - Afryka w Trypolisie w 2010 roku
Cooperation of European and African States with Special Consideration of the 3rd EU - Africa Summit in Tripoli in 2010
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 110-122, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa
International cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Afryka
Africa
Abstrakt
Artykuł omawia stosunki UE z państwami afrykańskimi w okresie 1957-2010, czyli od traktatu rzymskiego do III Szczytu UE - Afryka w Trypolisie. Te międzykontynentalne relacje ewoluowały w czasie. Podpisywano kolejne konwencje: z Jaunde, Lomé, porozumienie z Cotonou. W 2007 r. przyjęto Wspólną Strategię Afryki i UE. Do tej pory zorganizowano trzy szczyty UE - Afryka (nie licząc nadzwyczajnego w 2011 r. w związku z trudną sytuacją polityczną w Libii; w tym spotkaniu udział wzięła także Liga Państw Arabskich). Szczyty te, choć miały się odbywać co 3 lata, w rzeczywistości miały miejsce w latach: 2000 (w Kairze), 2007 (w Lizbonie) i 2010 (w Trypolisie). Temu ostatniemu poświęcono w tekście najwięcej uwagi. Obecnie negocjowane są umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) pomiędzy UE a poszczególnymi regionami Afryki. Następny, czwarty, szczyt ma zostać zorganizowany w Brukseli w 2013 r. (abstrakt oryginalny)

The article covers the relations between the EU and African states from 1957 to 2010, when the 3rd EU - Africa Summit took place in Tripoli. The Treaty Establishing the European Community from 1957 was the first document of the European Community that mentioned a need for promoting social and economic growth of the overseas countries and territories. The intercontinental relations were evaluated. Conventions from Yaoundé, Lomé, then the Cotonou agreement were signed. In 2007 the Joint Africa - EU Strategy was adopted. For the time being three EU - Africa summits have been organized. The meetings took place in Cairo (2000), Lisbon (2007) and Tripoli (2010). The paper discusses the last summit in Tripoli. Nowadays Economic Partnership Agreements are negotiated with particular African regions. The next EU - Africa summit is to be organized in Brussels in 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Africa-EU Strategic Partnership, http://staging.africa-eu-partnership.org/partnerships/africa-eu-strate¬gic-partnership.
 2. Africa EU Summit opens in Tripoli, Press Release no. 166/2010, Division of Communication and Information, African Union, Addis Abeba 2010.
 3. Bielecki T., Dyktator zmienia taktykę, http://wyborcza.pl/1,76842,9283711,Dyktator_zmienia_taktyke.html?fb_xd_fragment#?=&cb=f38126a62755cd&relation=parent.parent&transport=fragmen¬t&type=resize&height=21&ackData[id]=1&width=120.
 4. Consolidated version of the treaty establishing the European Community, Official Journal of the European Communities C 325, 24.12.2002.
 5. Czernichowski K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Afryce, "Afryka" 2009, nr 29-30, półrocznik Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.
 6. Czernichowski K., Child Soldiers and the Extraction of Mineral Resources in Africa - Tracing the Link, [w:] Zgubne transakcje. Fatal Transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, red. D. Kopiński, A. Polus, Difin, Warszawa 2010.
 7. Czernichowski K., Integracja afrykańska - uwarunkowania, formy współpracy, instytucje, CeDeWu.pl, Warszawa 2010.
 8. Czernichowski K., Polityka Unii Europejskiej wobec krajów rozwijających się w kontekście przystąpienia do niej Polski, [w:] Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze nr 12, red. B. Fiedor, J. Rymarczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 9. Czernichowski K., Malchar D., Konsekwencje Wspólnej Polityki Rolnej UE dla gospodarek afrykańskich, [w:] Afryka na progu XXI wieku. Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze, t. 2, red. D. Kopiński, A. Żukowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
 10. Działania UE wobec Libii, http://ec.europa.eu/news/external_relations/110310_1_pl.htm.
 11. Heidrich D., Znaczenie Wspólnej Strategii Afryki i UE dla stosunków UE z Afryką, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/110127_ue_afryka_pl.htm.
 12. Kopiński D. w rozmowie z Agnieszką Grabuś, Gdzie słonie walczą, tam trawa cierpi, "Miesięcznik Kapitałowy", marzec 2011.
 13. Member States, http://www.acpsec.org/en/acp_states.htm.
 14. Net Official Development Assistance in 2009, http://www.oecd.org/dataoecd/17/9/44981892.pdf.
 15. Nowik M., Współpraca na rzecz rozwoju pomiędzy Unią Europejską a państwami grupy Afryki, Karaibów i Pacyfiku w latach 1957-2009, [w:] Globalny i regionalny handel i inwestycje, materiały pokonferencyjne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 16. Opening speech by Dr. Mohamed Ibn Chambas, http://www.euafrica-businessforum.org/en/component/content/article/3-newsflash/96-opening-speech-by-dr-mohamed-ibn-chambas.html.
 17. Projekt sprawozdania w sprawie kryzysu finansowego na kraje AKP, Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu, ACP-EU/100.510/A/209.
 18. Resolution 1325 (2000), United Nations Security Council, A/RES/1325 (2000), 31.10.2000.
 19. Ryszka J., Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i praktyce Unii Europejskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 20. To Boost Private Sector Development and Encourage European Investors to Consider Opportunities in Africa, "EU - Africa Business Forum" 2007.
 21. Tripoli Declaration, Unia Afrykańska - Unia Europejska, 29-30.11.2010.
 22. Zajączkowscy J.K., Polityka Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej. Wybrane problemy, "Afryka" 2003/2004, nr 18, biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu