BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danik Lidia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Żukowska Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Czynniki wpływające na sukces kooperacji w innowacjach w polskich przedsiębiorstwach (w przekroju branżowym)
Factors Influencing the Success of Cooperation in Innovations in Polish Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 123-136, tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacje, Koopetycja, Przedsiębiorstwo
Innovative character, Innovations, Coopetition, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie czynników sukcesu kooperacji w innowacjach polskich przedsiębiorstw. W pierwszej części prezentowany jest przegląd literatury z uwzględnieniem definiowania terminologii innowacji i kooperacji. Zwraca się także uwagę na występowanie zagadnienia w literaturze krajowej i zagranicznej. Druga część przedstawia wyniki badań czynników sukcesów kooperacji w innowacjach w przekroju branżowym. (abstrakt oryginalny)

The paper is focused on success factors in cooperation in innovations. The first part of the paper concerns literature review and innovation and cooperation definitions review. The attention is paid to the occurrence of this subject in Polish and foreign literature. The second part deals with empirical research of factors influencing the success of cooperation in innovations. The branch criteria are shown.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Business & Industry News - Airport Business News, Feb 16, 2010, http://www.airportbusiness.com/, 20.08.2010.
 2. Day G.S., Is it real? Can we win? I sit worth doing? Managing risk and reward in an innovation portfolio, "Harvard Business Review", 12.2007, s. 110-120.
 3. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 4. Drucker P., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2000.
 5. Ferdows K., Lewis M., Machuca J., Umiejętność szybkiego reagowania, "Harvard Business Review Polska", listopad 2005.
 6. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, "Business Press", Warszawa 1999.
 7. Herman A., Kilka refleksji na temat nowych źródeł wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 8. Innovation results from collaboration, 09.2008, http://www.worksmanagement.co.uk/, 16.08.2010.
 9. Kotler P., Marketing Management, Prentice Hall International, New Jersey 2000.
 10. Laskowska-Rutkowska A., Czas, kooperacja, innowacja - presja czasu a innowacyjne formy kooperacji sieciowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, 2007.
 11. Markiewicz J., Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperencji i innowacyjności przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, 2007.
 12. Materiały informacyjne Grupy BMW, Information from the BMW Group 2004. The BMW Group Research and Innovation Network, Bayerische Motoren Werke, München.
 13. Ministerstwo Gospodarki: Raport - Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007--2013, Warszawa, 19 sierpnia 2006.
 14. OECD, Eurostat, The Measurement of Scientific and Technological Activities Oslo Manual Guidelines For Collecting And Interpreting Innovation Data, 2005.
 15. Rothwell J.R., Public innovation policy: to hale or not to hale?, [w:] Design and Innovation, Policy and Management, ed. R. Langdon, R. Rothwell, Frances Printer, London 1985.
 16. Schumpeter J.A., Business Cycles, McGraw-Hill, New York and London 1939.
 17. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Puride T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 18. Time to Involve the Customers? Supply Chain Standard, 4.11.2008, http://www.supplychainstandard.com, 20.08.2010.
 19. Where to Now for Innovation, http://www.anthillonline.coin/, 22.08.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu