BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój regionów a globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej
Development of Regions and Globalization and Regionalization in the World Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 147-156, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Region, Globalizacja, Regionalizacja, Rozwój gospodarczy
Region, Globalization, Regionalization, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wybranych aspektów rozwoju regionalnego w świetle procesów globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej. Ma ona umożliwić sformułowanie wniosków odnośnie do kierunków i sposobów wspierania rozwoju regionów, w tym wykorzystania środków publicznych na ich rzecz. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze wzrostem gospodarczym, z regionalnymi nierównościami gospodarczymi oraz wpływem integracji na rozwój regionów. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is an evaluation of the selected aspects of regional development in the light of globalization and regionalization in the world economy. The article is about relations between regional development, economic growth, regional economic disparities and influence of the regional integration on the economic cohesion. The subject for a discussion is the right balance between the equality and effectiveness. The key issue is an answer to the question who and how to support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 2. Boschma R., The Implications of the European Monetary Union for Regional Development: Comments on the Contribution of Begg & Hodson, University of Utrecht, Utrecht 2000.
 3. Chądzyński J., Typologia terytorialnych form organizacji produkcji, [w:] Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim, red. A. Jewtuchowicz, A. Suliborski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 4. Cuadrado-Roura J.R., Parellada M., Regional Convergence in the European Union, Springer - Verlag, New York 2002.
 5. Czerny M., Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Domański R., Nowe ujęcie koncepcji endogennego wzrostu regionów szansą dla regionów peryferyjnych, [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, red. A. Bołtromiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
 7. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej - konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 8. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 9. Kundera J., Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.
 10. Maier G., Tödtling F., International division of labour and industrial change in Austrian regions, [w:] International Economic Restructuring and the Regional Community, ed. H. Muegge, W.B. Stöhr, Avebury, Aldershot, UK and Brookfield, Vt, USA, 1987.
 11. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 12. Pelkmans J., European Integration. Methods and Economic Analysis, Longman, 1997.
 13. Pietrzyk I., Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu