BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierczycka Jadwiga (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie polityki strukturalnej Unii Europejskiej dla rozwoju województwa śląskiego
The Role of the EU Structural Policy in the Development of Silesian Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 167-176, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Polityka strukturalna, Fundusze strukturalne, Regionalny Program Operacyjny
Structural policy, Structural funds, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Konieczność prowadzenia wewnątrz Unii Europejskiej polityki strukturalnej jest konsekwencją dużego zróżnicowania poziomu rozwoju społecznego i ekonomicznego krajów członkowskich oraz istnienia bardzo dużych dysproporcji między regionami w tych krajach. Istotną rolę w polityce strukturalnej i regionalnej Wspólnoty odgrywają fundusze strukturalne. W perspektywie finansowej 2007-2013 funkcjonują: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny. Z 16 programów regionalnych realizowanych obecnie w Polsce jednym z największych pod względem rozmiarów wydatków jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Program ten finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 jest stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. (abstrakt oryginalny)

The necessity to carry out a structural policy within the European Union results from the large diversification of social and economic development in the member states and from huge regional disproportions observed in the countries in question. Structural funds play the major role in the Community structural and regional policies. The 2007-2013 financial perspective predominantly refers to the European Regional Development Fund and the European Social Fund. Out of sixteen regional programs being currently implemented in Poland it is the Regional Operational Program of Silesian Voivodeship that is the largest in terms of expenditures involved. The program is financed within the European Regional Development Fund and it mainly aims at stimulating dynamic development while at the same time enhancing social, economic and spatial cohesion of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilans otwarcia programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013.
 2. Bujnowski M., Reforma polityki spójności UE zaproponowana w trzecim raporcie kohezyjnym, ,,Wspólnoty Europejskie" 3(149), marzec 2004.
 3. Cini M. (red.), Unia Europejska - organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa 2007.
 4. Ekstanowicz B., Malinowski M.J., Polityka strukturalna Unii Europejskiej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010.
 5. Helbig F., Magryś W., Instrumenty Polityki Strukturalnej w Polsce w latach 2007-2013, Zeszyty Samorządowe nr 8, ŚZGiP, Katowice, lipiec 2007.
 6. Kowalski A.M., Polityka regionalna w Unii Europejskiej w Irlandii i Wielkiej Brytanii w latach 1989-2006, SGH, Warszawa 2008.
 7. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 [dokument elektroniczny], www.npr.gov.pl.
 8. Nowak A.Z., Milczarek D. (red.), Europeistyka w zarysie, PWE, Warszawa 2006.
 9. Nowe partnerstwo dla spójności; konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Luksemburg 2004.
 10. Perspektywa regionalna, "Przegląd Regionalny" nr 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 11. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski, Katowice, grudzień 2009.
 12. Śliwa J., Fundusze unijne bez tajemnic, WN WZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 13. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 1083/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu