BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutowski Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Polska gospodarka na tle procesu globalizacji
Polish Economy Against the Background of Globalization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 177-186, tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Globalizacja, Przedsiębiorstwo
Globalization, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sposoby funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz warunki zachowania gospodarki uzależnione są od wielu czynników. Ich źródłem są wywołane procesem globalizacji zmiany zachodzące w gospodarce globalnej. Wykorzystanie własnych możliwości i podjęcie próby adaptacji zarówno gospodarki, jak i przedsiębiorstwa do tych zmiennych warunków stanowić może o ich rozwoju w długim okresie. W tym celu ważne jest wspólne - realizowane przez państwo i przedsiębiorstwo - wykorzystanie posiadanych możliwości i niwelowanie zagrożeń, które mogłyby utrudniać zrealizowanie przyjętych zamierzeń. Szanse rozwoju polskiej gospodarki i funkcjonujących w niej przedsiębiorstw są duże. Chcąc aktywnie uczestniczyć w nurcie globalnej gospodarki, należy je umiejętnie wykorzystać. (abstrakt oryginalny)

Functioning of modern companies and conditions of economy are dependent on many factors. Their source results from changes in the global economy caused by the globalization process. Using internal possibilities and an attempt of adaptation to these changing conditions, both in case of economy and business, may also contribute to their development in the long run. For this purpose, it is important to use commonly - by the state and the company - the existing capabilities and eliminating threats that could hamper the completion of adopted plans. Opportunities for the development of Polish economy and companies operating in it are large. Active participation in the mainstream of the global economy calls for their skilful use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brózda J., Czynniki globalizacji gospodarczej, http://mikro.univ.szczecin.pl/ bp/pdf/5/0.pdf (20.03.2011).
  2. Gutowski T., Rozwój przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce, [w:] Gospodarka elektroniczna - współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. J. Winiarski, seria: Współczesna gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
  3. Gutowski T., Wybrane aspekty zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem na globalnym rynku, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Infoglobmar 2010, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
  4. Hong Kong, Jordan, and Estonia Debut Among the Top 10 in Expanded Ranking of the World's Most Globalized Countries, http://www.atkearney.com/index.php/News-media/hong-kong-jordan-and-estonia-debut-among-the-top-10-in-expanded-ranking-of-the-worlds-most-globalized-countries.html.
  5. http://www.egospodarka.pl/62699,Indeks-globalizacji-gospodarek-swiatowych-2010,1,39,1.html (13.03.2011).
  6. Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.
  7. Scholte J.A., Global capitalism and the state, "International Affairs" 1997, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu