BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Anna H. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Miejsce azjatyckich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie Dolnego Śląska
Place of Asian Foreign Direct Investments in the Region of Lower Silesia
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 219-228, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Koopetycja, Rozwój regionalny
Direct investments, Foreign investment, Coopetition, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Od wielu lat Polska skutecznie konkuruje z innymi państwami o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które przyczyniają się do wysokiego rozwoju gospodarczego kraju. Dolny Śląsk jest drugim regionem w Polsce pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Potencjał ten dostrzegło wielu inwestorów, w tym także z państw azjatyckich. To właśnie na Dolnym Śląsku ulokowano większość fabryk produkcyjnych przedsiębiorstw pochodzących z Korei Południowej czy Japonii. Są to zaawansowane technologicznie jednostki, które są najlepszymi ambasadorami regionu w oczach potencjalnych inwestorów zagranicznych. Celem artykułu jest przedstawienie skali inwestycji azjatyckich na Dolnym Śląsku oraz znaczenia, jakie mają te inwestycje w rozwoju regionu. (abstrakt oryginalny)

For many years Poland has been successfully competing with other countries on foreign direct investments that contribute to high economic development. Lower Silesia is the second region in Poland in terms of investment attractiveness. Many investors have recognized this potential so far, including investors from Asian countries. The most productive factories of companies from South Korea or Japan are located in Lower Silesia. They are technologically advanced units, which are the best "ambassadors "of the region in the eyes of potential foreign investors. This article presents the scale of Asian investment in Lower Silesia and the importance of its development in the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007, www.umwd.dolnyslask.pl.
 2. Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Nowakowski M.K. (red.), Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 4. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, fourth edition 2008, OECD 2008, http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/40193734.pdf.
 5. Skulska B. (red.), Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfiku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 6. Stawicka M., Kwieciński L., Wróblewski M., Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, [w:] Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Województwa Dolnośląskiego, grudzień 2010.
 7. World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, New York and Geneva 2008.
 8. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON 2010 r., GUS.
 9. http://finanse.wp.pl.
 10. www.arp-sez.pl.
 11. www.lg.com.
 12. www.paiz.gov.pl.
 13. www.toyotapl.com.
 14. www.um.zarow.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu