BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konopelko Agnieszka (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Prawno-polityczne uwarunkowania współpracy gospodarczej Polski i krajów regionu Kaukazu Południowego
Legal-Political Determinants of Economic Cooperation between Poland and the South Caucasus Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 250-260, bibliogr. 30 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Współpraca gospodarcza, Współpraca, Stosunki międzynarodowe
Economic cooperation, Cooperation, International relations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kaukaz
Caucasus
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zakresu i założeń prawno-politycznych determinant współpracy gospodarczej Polski i krajów regionu Kaukazu Południowego. W ostatnim okresie nastąpiło ożywienie stosunków między Polską a Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją zarówno w zakresie umów bilateralnych, jak i w aspekcie wielostronnego Partnerstwa Wschodniego. Jednak gruntowna i całościowa ocena postępów wdrażania programu PW będzie możliwa za kilka lat. Autorka podkreśla, że kraje regionu Kaukazu Południowego deklarują zadowolenie z programu PW, chociaż wynika to z różnych czynników: Azerbejdżan jest skoncentrowany na współpracy energetycznej, Armenia liczy na umowę stowarzyszeniową, natomiast jedynie Gruzja wydaje się przygotowana na szeroką współpracę w ramach partnerstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyze the scope and objectives of the legal-political determinants of the economic cooperation between Poland and the South Caucasus countries. Recently, relations between Poland and Armenia, Azerbaijan and Georgia have intensified both in the bilateral aspects and multilateral track of the Eastern Partnership. However, the study emphasizes that a deepen and comprehensive evaluation of progress in the Eastern Partnership implementation will be possible in a few years. The author indicates that the South Caucasus countries declare a satisfaction from the Eastern Partnership program, although it arises from the different political and economic conditions. Azerbaijan is mainly focused on energetic cooperation. Armenia hopes to sign an association agreement. It seems that among the South Caucasus countries only Georgia is ready for a wide cooperation in frame of the partnership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambasada RP w Erewanie, http://www.erewan.polemb.net.
 2. Ambasada RP w Tbilisi, http://www.tbilisi.polemb.net/index.php?document=34.
 3. Donald Tusk o stosunkach Polski z Azerbejdżanem, Biuletyn Informacyjny Studium Europy Wschodniej, http://www.studium.uw.edu.pl/?id=242&bid=10&nid=32.
 4. Falkowski M., Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i w Azji Centralnej, Prace OSW nr 23, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2006.
 5. Implementation of the Eastern Partnership: Report to the Meeting of Foreign Affairs Ministers, December 13, 2010, European Union-EEAS, http://eeas.europa.eu/eastern/docs.
 6. Kaczmarski M., Polska polityka wschodnia na tle polityki wschodniej Unii Europejskiej, czyli Europa idzie na Wschód (po 2005 roku), Monitoring Polskiej Polityki Zagranicznej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2009.
 7. Partnership and Cooperation Agreements (PCAs), Portal Europa, http://europa.eu/legislation_summa-ries/external_relations/relations_with_third_countries.
 8. Partnerstwo Wschodnie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl.
 9. Polska pomoc, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, http://www.polskapomoc.gov.pl.
 10. Polsko-azerbejdżańska opowieść. Rozmowa z Vilayatem Guliyewem, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Azerbejdżanu w Polsce, Magazyn Polityczno-Biznesowy Świat Elit, http://www.swiatelit.com.pl/index.
 11. Program polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2010.
 12. Sadowska E., Polska polityka wschodnia - "kontynuacja nieskuteczności", Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/Polska-polityka-wschodnia-kontynuacja-nieskutecznosci.
 13. Sikorski: Polska wspiera aspiracje Gruzji do NATO, Fakty Interia.pl, http://fakty.interia.pl/raport/gru¬zja-osetia/news.
 14. Stosunki dwustronne Gruzja - Polska, Stosunki Międzynarodowe, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Gruzja,stosunki_dwustronne,Polska.
 15. Świeboda P., Lizbona - brama czy zapora?, "Nowa Europa Wschodnia" nr 2/2010, Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław 2010.
 16. Traktat z dnia 20 kwietnia 1993 r. o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, DzU 2000 nr 2, poz. 7.
 17. Umowa z dnia 22 kwietnia 1996 r. o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, DzU nr 39, poz. 269.
 18. Umowa z dnia 22 kwietnia 1996 r. o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Azerbejdżańską z drugiej strony DzU L 246 z 17.09.1999.
 19. Umowa z dnia 22 kwietnia 1996 r. o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Gruzją z drugiej strony, DzU L 205 z 4.08.1999.
 20. Umowa z dnia 30 marca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, DzU 2010 nr 203.
 21. Umowa z dnia 27 stycznia 1998 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, DzU 2000 nr 2, poz. 9.
 22. Umowa z dnia 6 września 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, DzU nr 221, poz. 1902.
 23. Umowa z dnia 20 kwietnia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej, DzU nr 117, poz. 525.
 24. Umowa z dnia 12 marca 2010 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, Monitor Polski nr 56, poz. 761.
 25. Umowa z dnia 5 listopada 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej, Monitor Polski nr 79, poz. 695.
 26. Umowa z dnia 30 marca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej, Monitor Polski nr 10, poz. 128.
 27. Vademecum on Financing in the Frame of the Eastern Partnership, European Commission External Relations Directorate General Directorate European Neighbourhood Policy, 24 September 2010, ENPI Info Centre, http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=20433&id.
 28. Wicepremier Waldemar Pawlak w Azerbejdżanie, Biuletyn Informacyjny Studium Europy Wschodniej, http://www.studium.uw.edu.pl/?id=242&bid=10&nid=32.
 29. Wizyta ministra spraw zagranicznych Armenii, Prawnik.pl, http://www.prawnik.pl/wiadomosci/wa¬zne/100339.
 30. Wojna B., Gniazdowski M., Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, kwiecień 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu