BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszewski Radosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Znaczenie Web 2.0 dla tworzenia aliansów przez małe i średnie przedsiębiorstwa
The Importance of Web 2.0 to Alliance Creation by SMEs
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 261-270, tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Web 2.0, Współpraca
Small business, Web 2.0, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Technologie Web 2.0 oferują podmiotom gospodarczym znaczące ułatwienia we współpracy w ramach aliansów. Przyczyniają się one przede wszystkim do łatwiejszej komunikacji między pracownikami partnerskich firm oraz między nimi a ich otoczeniem. Ułatwiają także prowadzenie działań marketingowych wobec potencjalnych klientów. Jednak wprowadzanie technologii Web 2.0 do małych i średnich przedsiębiorstw jest utrudnione przez istnienie patriarchalnej struktury organizacyjnej tych firm. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa obserwuje się trend do powszechniejszego wykorzystywania w nich takich technologii Web 2.0, jak Wikipedia, blogi oraz internetowe sieci społecznościowe, czyli tych, z których ich pracownicy korzystają jako osoby prywatne. (abstrakt oryginalny)

Web 2.0 technologies offer to companies substantial support in their cooperation within the framework of alliances. They contribute to more efficient communication between partnering companies and between them and their environment. These technologies also support marketing activities to prospective customers. However, the implementation of Web 2.0 to enterprises encounters difficulties caused mainly because of their patriarchal organization structure. Regardless of company size, wikis, blogs and on-line social networks are the most popular Web 2.0 technologies. They are also the most popular technologies used by employees in their private lives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriole S., Business impact of Web 2.0 technologies, "Communications of the ACM", December 2010, no. 53(12).
 2. Barnes J.A., Class and committees in a Norwegian Island parish, "Human Relations" 1954, no. 7.
 3. Blinn N., Nuttgens M., Lindermann N., Web 2.0. in SME networks - a design science approach considering multi-perspective requirements, "Journal of Information Science and Technology" 2010, no. 7(1).
 4. Bradbury D., Defining Web 3.0, "Backbone", April/May 2009.
 5. Hamburg I., Hall T., Learning in social networks and Web 2.0 in SMEs' continuing vocational education, "International Journal of Web Based Communities" 2009, no. 5(4).
 6. http://www.odesk.com/oconomy/, 17.03.2011.
 7. Kaganer E., Web 2.0 in The Enterprise: Looking Towards the Next Frontier, prezentacja na konferencji IESE Business School, Warszawa, 3.03.2011.
 8. Lai L., Turban E., Groups formation and operations in the Web 2.0 environment and social networks, "Group Decis Negot" 2008, no. 17.
 9. Lawson S., 'Human cloud' of skilled workers growing in importance, "IDG News", 10.12.2010, http://www.pcworld.com/businesscenter/article/213167/human_cloud_of_skilled_workers_growing_in_importance.html.
 10. Jones B., Temperley J., Lima A., Corporate reputation in the era of Web 2.0: the case of Primark, "Jo¬urnal of Marketing Management" 2009, no. 25.
 11. Masurel E., van Montfort K., Lentink R., SME: Innovation and the Crucial Role of the Entrepreneur, VU University of Amsterdam, Faculty of Economies, Business Administration and Econometrics, Amsterdam 2003.
 12. McAfee A., Enterprise 2.0: the dawn of emergent collaboration, "Engineering Management Review" 2006, IEEE, no. 34(3).
 13. Street C.T., Cameron A.F., External relationships and the small business: a review of small business alliance and network research, "Journal of Small Business Management" 2007, no. 45(2).
 14. Stutzman F., An Evaluation of Identity-Sharing Behaviour in Social Network Communities, prezentacja przedstawiona na konferencji: International digital media and arts association and the Miami University Centre for interactive media studies code conference, Oxford, Ohio, 6-8 April 2006.
 15. Surowiecki J., The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies and nations, Doubleday Books, New York 2004.
 16. Valor J., Blogs can help schools win the marketing war, "Financial Times", 27.06.2009, http://www.ft.com/cms/s/55da4e04-7a46-11de-b86f-00144feabdc0.html, 23.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu