BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Bożena (Biuro Analiz Sejmowych), Marchewka-Bartkowiak Kamilla (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Kontrowersje wokół systemu emerytalnego i długu publicznego
Controversies around Polish Pension System and Public Debt
Źródło
Analizy BAS, 2009, nr 17 (25), 12 s., rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Finanse publiczne, Reforma finansów publicznych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS), Dług publiczny, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Pension system reform, Public finance, Public finance reform, Social Security Fund, Public debt, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie składa się z dwóch połączonych tematycznie części. Głównym celem autorek jest prezentacja stanowiska w toczącej się debacie publicznej na temat zmian systemu emerytalnego oraz reformy finansów publicznych. Część pierwszą poświęcono analizie wpływu wydatków emerytalnych na deficyt FUS ze szczególnym uwzględnieniem roli refundacji składek przekazywanych do OFE w kosztach funkcjonowania systemu emerytalnego. Problem ten został poruszony w związku z pojawieniem się propozycji zmniejszenia składki przekazywanej do OFE z 7,3% do 3,0%. Część druga obejmuje z kolei analizę źródeł finansowania systemu emerytalnego z budżetu państwa. Zaprezentowano w niej strukturę oraz konsekwencje przyjętych obecnie zasad pokrywania kosztów reformy emerytalnej w wyniku zaciągania długu Skarbu Państwa. W ostatnim punkcie autorka przedstawiła różnice pomiędzy długiem jawnym i długiem ukrytym oraz zaproponowała własną konstrukcję wskaźnika państwowego długu publicznego z wyłączeniem długu emerytalnego w świetle pojawiających się w ostatnim czasie propozycji nowego ujęcia rachunkowego wskaźnika długu publicznego w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The following study comprises two related parts. The aim of the authors has been to express their views in the current public debate regarding the proposed changes in the Polish pension system and public finance reform. The first part evaluates the impact of pension expenditure on the deficit of the Social Insurance Fund (FUS). Due to the recent proposal of cutting the pension premium transferred to Open Pension Funds (OFE) from 7.3% to 3.0% this source of financing the Polish pension system is thoroughly analyzed. The second part examines the contribution of the state budget. Structure and the consequences of the current debt-driven pension financing have been presented. In the last paragraph the authors discuss the differences between hidden and open debt. In response to the recent proposals of some new accounting perspective of public debt a new index has been developed which excludes any pension obligations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Reforma systemu emerytalno-rentowego w Polsce", Biuro Pełnomocnika Rządu d/a Reformy Zabezpieczenia Społecznego , Warszawa, czerwiec 1997.
  2. Góra M., Chłoń-Domińczak A., Bukowski M., Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE, Gazeta Wyborcza z dnia 2 grudnia 2009r.
  3. Jankowiak J., Czas na zarządzanie kryzysem finansów publicznych, Rzeczpospolita z dnia 18 listopada 2009 r.
  4. Marchewka-Bartkowiak K., Fundusz Rezerwy Demograficznej, INFOS BAS nr 20(44)/2008
  5. Marchewka-Bartkowiak K., Gwarancje i poręczenia państwowe - analiza doświadczeń międzynarodowych i polskich, Materiały i Studia NBP nr 214, NBP, Warszawa 2006
  6. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2009-2013, http://www/zus.pl.
  7. Prognozy wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2050 roku, http://www/zus.pl.
  8. Strzelecka J., "Finansowanie systemu emerytalno-rentowego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w: "System emerytalny 9 lat po reformie" STUDIA BAS Nr 11.
  9. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. J. Wantoch-Rekowski, Toruń-Warszawa, 2007 r.
  10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, http://www.zus.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-1114
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu