BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Polski handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Polish International Trade in Agri-food Products According to the Membership in the European Union
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 393-409, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Przemysł rolno-spożywczy, Produkty rolne, Produkty żywnościowe, Sektor rolno-spożywczy
International trade, Agri-food industry, Agricultural products, Food products, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się istotnym wydarzeniem w rozwoju krajowego sektora rolno-spożywczego. Na szczególną uwagę zasługują m.in. przemiany w polskim handlu międzynarodowym w analizowanym obszarze. Dotyczą one przede wszystkim silnej kreacji obrotów z krajami członkowskimi obok umiarkowanie rosnącej wymiany z krajami trzecimi. Podkreślić należy znaczący wzrost eksportu od 2009 roku do Rosji. Szansą na jego rozwój są niższe odnotowane tam w 2010 roku zbiory. Innymi zmianami w polskim handlu żywnością są również korekty w strukturze geograficznej, polegające na zacieśnianiu wymiany z krajami członkowskimi UE, oraz towarowej, gdzie uwidaczniają się m.in. możliwości produkcji i sprzedaży produktów przetworzonych.(abstrakt oryginalny)

Poland's accession to the European Union became an important event in the development of the domestic agri-food sector. Among others, special attention should be paid to the changes in Polish international trade in the analysed area. They are connected mainly with the strong creation of exchange with the European Union member states and moderately rising trade with third countries. The significant growth in exports to Russia since 2009 is also noteworthy. The chance for their development lies in lower crops harvested there in 2010. Adjustments to the geographical structure, based on strengthening the exchange with the European Union countries and in the commodity structure are other changes in Polish food trade. The latter one concerns the increase in the production and sale of processed goods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berkowska E., Wspólna polityka rybołówstwa a potrzeby i oczekiwania polskiego sektora rybołówstwa, "Analizy Biura Analiz Sejmowych" 2008, nr 4, www.bas.sejm.gov. pl, 12.12.2009.
  2. Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  3. Grzybowski G., Globalne regulacje w światowym handlu żywnością. Ocena wpływu na rozwój rolnictwa na świecie, [w:] Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, red. G. Dybowski, IERiGŻ, Warszawa 2005.
  4. Kalicki A. i in., Analiza wybranych zagadnień i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi w pierwszym półroczu 2010 roku, FAMMU/FAPA, 2010.
  5. Plocke K., Sektor rybny widzę potężny, www.agrotrendy.pl, 14.10.2010.
  6. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny, 2005-2010.
  7. Rocznik Statystyczny Przemysłu, Główny Urząd Statystyczny, 2001-2009.
  8. Seremak-Bulge J., Dynamiczny rozwój i dobre perspektywy na przyszłość, www.agrotrendy.pl, 14.10.2010.
  9. Zalewski o pozwoleniach dla zakładów mięsnych i mleczarskich na eksport do Rosji, www.ppr.pl, 14.03.2011.
  10. www.nbp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu