BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ koniunktury giełdowej na aktywność inwestycyjną poszczególnych grup inwestorów
Influence of Market Fluctuations on the Equity Turnover of Particular Groups of Investors
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 383-392, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Giełda, Inwestycje, Koniunktura giełdowa
Stock exchange, Investment, Stock market outlook
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uwarunkowania współczesnego rynku kapitałowego powodują istotne zdynamizowanie przepływów kapitałowych między giełdami na całym świecie. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy wpływu warunków ekonomicznych na aktywność inwestycyjną na giełdach akcji wybranych grup inwestorów. Celem artykułu jest określenie i charakterystyka zależności statystycznych między obrotami akcji a kształtowaniem się indeksów cen akcji. Uzyskane wyniki badań wskazują na korelację dodatnią jako bardziej prawdopodobny kierunek zmian aktywności inwestycyjnej inwestorów na skutek zmian koniunktury. Wartości korelacji nie są wysokie, ale w większości istotne statystycznie. Pozwala to na potwierdzenie słuszności teorii ochrony aktywów, ale jednocześnie wskazuje na relatywnie małą wrażliwość wartości transakcji inwestorów na zmiany koniunktury. (abstrakt oryginalny)

The capital market current circumstances significantly determine more dynamic capital flow among worldwide stock exchanges today. This paper tries to analyze the influence of economic determinants of some investors' equity investment activity. The goal of the article is to determine and characterize statistical connection between the stock turnover and the changes of stock indices. The achieved results show a positive correlation as a more probable direction of changes of investors' equity investment activity caused by market fluctuations. The value of calculated correlation is not high, but it is statistically significant. It proves the theory of assets protection. However, it also shows relatively small sensitivity of the stock turnover because of market fluctuations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal S., Faircloth S., Liu C., Rhee S., Why do foreign investors underperform domestic investors in trading activities? Evidence from Indonesia, "Journal of Financial Markets" 2009, vol. 12, issue 1.
 2. Choe H., Kho B., Stulz R., Do domestic investors have an edge? The trading experience of foreign investors in Korea, "Review of Financial Studies" 2005, vol. 18, issue 3, Oxford University Press.
 3. Coval J.D., Stafford E., Asset fire sales (and purchases) in equity markets, "Journal of Financial Economics", November 2007, vol. 86, issue 2.
 4. Dvorak T., Do domestic investors have an information advantage? Evidence from Indonesia, "Journal of Finance" 2005, vol. 60, no. 2.
 5. Grinblatt M., Keloharju M., The investment behavior and performance of various investor types: a study of Finland's unique data set, "Journal of Financial Economics" 2000, vol. 55, issue 1.
 6. Karpoff J., A Theory of Trading Volume, "Journal of Finance" 1986, vol. 41, issue 5.
 7. Richards A., Big Fish in Small Ponds: The Trading Behavior and Price Impact of Foreign Investors in Asian Emerging Equity Markets, Research Discussion Paper 2004-05, Reserve Bank of Australia 2004.
 8. Vayanos D., Flight to Quality, Flight to Liquidity, and the Pricing of Risk, NBER Working Paper no. w10327, February 2004.
 9. Wang J., A Model of competitive stock trading volume, "Journal of Political Economy" 1994, vol. 102.
 10. Wang J., Foreign equity trading and emerging market volatility: Evidence from Indonesia and Thailand, "Journal of Development Economics" 2007, vol. 84.
 11. Wang J., He H., Differential information and dynamic behavior of stock trading volume, "Review of Financial Studies" 1995, vol. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu