BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malchar-Michalska Dominika (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Światowy kryzys żywnościowy 2007-2008. Przyczynek do rozważań nad współczesnymi uwarunkowaniami funkcjonowania międzynarodowych rynków rolnych
The World Food Crisis 2007-2008. Contribution to Considerations on the Functioning of Contemporary World Agricultural Commodity Markets
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 342-350, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Kryzys żywnościowy, Ceny żywności, Żywność, Rynek żywności, Rynki międzynarodowe
Food crisis, Food prices, Food, Food market, International market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys żywnościowy 2007-2008 zakończył trzy dekady relatywnie niskich cen produktów rolno-spożywczych na rynkach międzynarodowych. Czynniki, które wpłynęły na wzrost cen żywności, mają wielowymiarowy charakter i można je zaklasyfikować zarówno do tych o charakterze podażowym i popytowym, jak i krótko- i długoterminowym. Niemniej trudno wskazać przyczyny, które mają największy i bezpośredni wpływ na wzrost cen tych dóbr. Kryzys żywnościowy 2007-2008 unaocznił niedoskonałości globalnego łańcucha dostaw żywności i potrzebę przebudowy architektury i zasad, na jakich funkcjonują międzynarodowe instytucje odpowiedzialne za monitoring międzynarodowych rynków rolnych. (abstrakt oryginalny)

The world food crisis 2007-2008 ended three decades of relatively inexpensive food on the world agricultural commodity markets. Factors which caused the surge of food prices are multidimensional. They can be categorized as both supply and demand-driven as well as short and long-term ones. It is somehow speculative and problematic at the same time to indicate the main causes which had a direct impact on this price surge. The world food crisis 2007-2008 showed that global food chain was always imperfect and therefore it requires a deep reconstruction, especially in the area of world institutions (organizations) which are responsible for monitoring these markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bouis H., Rising Food Prices will Result in Severe Declines in Mineral and Witamin Intakes of the Poor, Harvest Pluss, Washington DC 2008.
  2. Gilbert Ch.Z., How to Understand High Food Prices, http://www.fao.org/es/esc/foodpriceswing/papers/HowtoUnderstandHighFoodPrices.pdf.
  3. Headey D., Fan S., Reflections on the Global Food Crisis, How Did It Happen?, How Has It Hurt?, And How Can We Prevent the Next One?, Research Monograph 165, IFPRI, Washington DC 2010.
  4. Headey D.D., Rethinking the Global Food Crisis. The Role of Trade Shocks, IFPRI Discussion Paper 00958, March 2010.
  5. http://www.fao.org.
  6. IMF, Food and Fuel Prices - Recent Developments, Macroeconomic Impact, and Policy Responses, Fiscal Affairs, Policy Development and Review, and Research Departments, Washington DC, June 30, 2008.
  7. Rembeza J., Transmisja cen w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.
  8. Robles M., Torero M., von Braun J., When Speculation Matters, IFPRI Issue Brief 57, February 2009.
  9. Trostle R., Global Agricultural Supply and Demand: Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices, USDA, WRS-0801, May 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu