BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Anna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Rozwój inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku
Development of Cluster Initiatives in Lower Silesia
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 331-341, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Klastry, Strategia innowacyjna
Business cluster, Innovation strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Celem niniejszej publikacji jest analiza uwarunkowań rozwoju klastrów w województwie dolnośląskim. Autorka analizuje region Dolnego Śląska, wskazując sektory przemysłu i usług stanowiące istotne koncentracje branżowe o największym potencjale "gronotwórczym", oraz identyfikuje powstałe w regionie inicjatywy klastrowe. Ponadto przedstawia strategiczne programy realizowane na Dolnym Śląsku, istotne z punktu widzenia rozwoju klastrów: Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Strategię Innowacji i Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyze the determinants of cluster development in Lower Silesia. The author analyzes Lower Silesia region indicating these industry and service sectors which are significant industry concentration with the highest "group creative" potential and identifies cluster initiatives in the region. In addition, the author presents the strategic programs implemented in Lower Silesia, important for cluster development: the Development Strategy for the Lower Silesian Voivodeship, the Lower Silesian Innovation Strategy and the Regional Operational Programme for the Lower Silesian Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolnośląska Strategia Innowacji, Wrocław, styczeń 2005.
 2. DTI, Business Clusters in the UK - A First Assessment, Department of Trade and Industry, London 2001.
 3. Lis A., Proces tworzenia klastra, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 12.
 4. Lis A., Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 12.
 5. Lis A., Szerenos A., Czynniki sukcesu w strukturach klastrowych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 2/2/2009.
 6. Lis A., Szerenos A., Koncepcja kapitałów Pierre'a Bourdieu w badaniach klastrów przemysłowych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 2(36).
 7. Marshall A., Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa 1925 (polski przekład publikacji z roku 1890).
 8. Padmore T., Gibson H., Modeling regional innovation and competitiveness, [w:] Local and Regional Systems of Innovation, ed. J. de la Mothe, G. Paquet, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 1998.
 9. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 10. Ramowe Porozumienie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa z 31.01.2008, www.euroregion-nysa.pl/.
 11. Santarek K., Szerenos A., Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 12.
 12. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels C., Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2008.
 13. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, Wrocław, listopad 2005.
 14. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, 30 listopada 2010.
 15. Interaktywna Mapa Klastrów, http://www.pi.gov.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu