BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuna-Marszałek Anetta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego we współczesnej gospodarce światowej
Role of Formal Environmental Management Systems in Contemporary World Economy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 221, s. 302-311, tab., bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Problemy regionalizmu i globalizacji
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zarządzanie środowiskiem, Europejski System Ekozarządzania i Audytu, Normy ISO 14001, System zarządzania środowiskiem
Sustainable development, Environmental management, Eco-management and Audit Scheme (EMAS), ISO 14001, Environment management system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie rosnących zagrożeń ekologicznych, które wynikają z nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw, coraz częściej pojawiają się postulaty ekologizacji procesów zarządzania. Zintegrowane ze wszystkimi funkcjami i zadaniami w firmie mogą istotnie wpływać na jej rozwój oraz na wyniki prowadzonej działalności. Celem artykułu jest określenie roli i znaczenia sformalizowanego systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie w świetle wymogów współczesnej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, kosztów oraz najważniejszych problemów płynących z jego wdrożenia i funkcjonowania. Rozważania koncentrują się na dwóch sformalizowanych koncepcjach środowiskowych: normie ISO 14001, mającej zasięg międzynarodowy, oraz unijnym Rozporządzeniu EMAS. (abstrakt oryginalny)

In the conditions of rising global environmental threats and internationalization of business the idea of implementation and functioning of environmental management system in enterprises is getting more popular. This new concept has changed from an add-on function to an integral part of business operations and has been designed to introduce environmental improvement into every aspect of company's operations. It offers an organized approach to manage environmental issues. The main aim of the article is to present the role and benefits of implementation and functioning of formal EMS compliant with the ISO 14001 standard and EMAS (in force only in the EU countries), their scale, problems and meaning for companies functioning in the contemporary globalizing world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.
 2. Council Regulation (EEC) no. 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme, OJ L168 10.07.1993.
 3. EMAS Newsletter, July 2010.
 4. Lisowska-Mieszkowska E., Systemy zarządzania środowiskowego - rozwój i funkcjonowanie w Polsce, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" 2007, nr 30.
 5. Matuszak-Flejszman A., Benefits of environmental management system in Polish companies compliant with ISO 14001, "Polish Journal of Environmental Studies" 2009, vol. 18, no. 3.
 6. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 7. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007.
 8. Puvanasvaran A.P., Muhamad M.R., Kerk R., A Review of purpose, benefits, impediments and structure of environmental management system (EMS), "Australian Journal of Basic and Applied Sciences" 2010, 4(10).
 9. Regulation (EC) no. 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), OJ L 114 24.04.2001.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), OJ. L342 z 22.12.2009.
 11. Sałek-Imińska A., System zarządzania środowiskowego w świetle wymogów współczesnej gospodarki, [w:] Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji, red. A. Budnikowski, A. Cygler, SGH, Warszawa 2004.
 12. Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających, PN-ISO 14004, grudzień 2005.
 13. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), DzU nr 70, poz. 631.
 14. Woźniak L., Krupa J., Grzesik J. (red.), Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, WSIiZ, Rzeszów 2006.
 15. Zorpas A., Environmental management systems as sustainable tools in the way of life for the SMEs and VSMEs, "Bioresource Technology" 101 (2010).
 16. www.eko-net.pl.
 17. www.ekologia-info.eu.
 18. www.emas.mos.gov.pl.
 19. www.europa.eu.int/comm/environment/emas.
 20. www.iso.org.
 21. www.pca.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu